ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η υποχρεωτικότητα και το Σύνταγμα

Κύριε διευθυντά
Η επιβολή της υποχρεώσεως του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων από την κυβέρνηση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και στηρίζεται:

1. Στην ερμηνευτική δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 κατά την οποία «Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 (περί απαγορεύσεως μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης) δεν περιλαμβάνεται… η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας…».

Η ερμηνευτική δήλωση δεν αφορά μόνον τα ατομικά διοικητικά μέτρα, αλλά αφορά και τα μέτρα περί προστασίας της δημόσιας υγείας.

2. Στο άρθρο 5 κατά την παράγραφο 5 του οποίου «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας…». Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προστατεύσει την υγεία του κατά του αντιεμβολιαστή που με το πείσμα του να αρνείται το εμβόλιο μεταδίδει την αρρώστια στον διπλανό του.

3. Στο άρθρο 21 κατά την παράγραφο 3 του οποίου «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών…». Οταν το κράτος δεν έχει άλλο αποτελεσματικότερο μέτρο για να εξασφαλίσει την υγεία των πολιτών, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

4. Στο άρθρο 25 κατά την παράγραφο 3 του οποίου «Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Ο αντιεμβολιαστής που επικαλείται το δικαίωμά του να διαθέτει όπως θέλει το σώμα του, κάνει τη μεγάλη κατάχρηση όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού προκαλεί την αρρώστια και τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

5. Στο άρθρο 25 κατά την παράγραφο 4 του οποίου «Το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης». 

Κατά τη διάταξη αυτή επιβάλλεται και στους πολίτες η υποχρέωση της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης που, κατά τον καιρό της πανδημίας, επιβάλλει την υποχρέωση του εμβολιασμού ως κύρια εκπλήρωση του χρέους αυτού της αλληλεγγύης. 

Τη συμμόρφωση των πολιτών με την αξίωση αυτή το κράτος μπορεί να την επιβάλει και με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

6. Στο άρθρο 48 κατά την παράγραφο 1 του οποίου μπορεί να εφαρμοσθεί ο νόμος για την κατάσταση πολιορκίας και σε περίπτωση άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι μια φονική πανδημία αποτελεί άμεση απειλή κατά της δημοσίας υγείας που περιλαμβάνεται στην έννοια της εθνικής ασφάλειας, αφού απειλεί να εξολοθρεύσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από έναν πόλεμο, μπορεί να εφαρμοσθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που είναι μέτρο λιγότερο επιβαρυντικό από την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας. 

Η κυβέρνηση, με τη δικαιολογία ότι θα προκληθεί κοινωνική αναταραχή, διστάζει να επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. 

Χωρίς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό η πανδημία θα εξαπλωθεί και θα προκαλέσει χιλιάδες θύματα και τότε η κοινωνική αναταραχή θα είναι ανεξέλεγκτη και το πολιτικο-κομματικό κόστος για τους κυβερνήτες θα είναι συντριπτικό.