ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δεν ακούν, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν;

Κύριε διευθυντά
Ενα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό της κοινωνίας μας αρνείται να εμβολιαστεί, αρνείται τον κίνδυνο της πανδημίας, αρνείται τη θεραπεία, αρνείται έως και τη νοσοκομειακή περίθαλψη την ύστατη ώρα. Οι περισσότεροι όμως είναι επιφυλακτικοί με τους θεσμούς και τη λειτουργία αυτών.

Τα έγκριτα μέσα, μεταξύ αυτών και η «Κ», συνοδεύουν τα άρθρα τους με επιστημονικές δημοσιεύσεις ή συνεντεύξεις ακαδημαϊκών που προσπαθούν να εξηγήσουν τα επιστημονικά ευρήματα σε μια μεγάλη βάση. Χρειάζεται να επικοινωνήσουμε και να γίνει κατανοητό πως μια δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό υπόκειται σε αυστηρό «peer review», δηλαδή προτού δημοσιευθεί ένα άρθρο, επιστήμονες συναφούς ή ιδίου πεδίου, που πολλές φορές δεν γνωστοποιούνται στον/στους συντάκτες καλούνται να κρίνουν τη δημοσίευση. Ο τρόπος ελέγχου των δημοσιεύσεων χρησιμοποιείται για πάνω από 300 έτη σε κάθε είδους επιστημονική δημοσίευση και εγγυάται την κατά το δυνατόν εγκυρότητά της.

Η πανδημία, όπως και ο εμβολιασμός κατά αυτής αποτελούν δυναμικά φαινόμενα που οι εισηγήσεις και μετέπειτα αποφάσεις βασίζονται αναγκαστικά στην παρατήρηση της εξέλιξης του φαινομένου. Πολλές φορές, αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αντικρουόμενες με τις αμέσως προηγούμενες και αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στην επιστήμη, ωστόσο σε ένα δυναμικό φαινόμενο, σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό.

Είναι αναγκαίο συνεπώς να γνωστοποιηθεί στους πολίτες με κάθε μέσο το αδιάβλητο των επιστημονικών δημοσιεύσεων και η εγκυρότητα των παρατηρήσεων. Καθολικά αναγνωρίζουμε και είμαστε υπερήφανοι για την επιστημονική κοινότητά μας και σήμερα είναι αναγκαιότερο από ποτέ να την εμπιστευτούμε. Μπορεί ως κοινωνία να είμαστε καχύποπτοι, με αποτέλεσμα στην προσπάθεια κατανόησης ενός περίπλοκου επιστημονικού θέματος εκτός του γνωσιακού μας πεδίου να ενστερνιζόμαστε αντισυμβατικές (sic) απόψεις που οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.
Μόνο που αυτή τη φορά η άρνηση της πραγματικότητας μπορεί να κοστίσει τη ζωή μας και των προσώπων που αγαπάμε.