ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αρνητές ιερείς εχθροί της επιστήμης  

Κύριε διευθυντά
Πληροφορούμαστε ότι το 11% των αρνητών του εμβολίου δεν εμβολιάζεται για θρησκευτικούς λόγους! Οτι 70%-80% των ιερέων και μοναχών είναι ανεμβολίαστοι. Οτι από τους φοιτητές των θεολογικών σχολών μόνο το 44% έχει εμβολιαστεί, ενώ όλων των άλλων σχολών σχεδόν το 80%. Ενώ η επίσημη Εκκλησία έρχεται αρωγός στις προσπάθειες της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με εγκυκλίους, με σοβαρές δηλώσεις πολλών μητροπολιτών, μερικοί μάλιστα διέθεσαν και χώρους της εκκλησίας για εμβολιαστικά κέντρα, εντούτοις πάρα πολλοί ιερείς είναι αρνητές του εμβολίου, και με τελείως παράλογα και αντιεπιστημονικά επιχειρήματα, παρασύρουν τους πιστούς να μην εμβολιάζονται, με αποτέλεσμα να είναι ηθικοί αυτουργοί πολλών θανάτων. 

Δηλώνουν επισήμως, σε όλα τα μέσα και σε όλους τους τόνους, ότι δεν θα κάνουν υπακοή, μερικοί μάλιστα φωνασκούντες και ωρυόμενοι από άμβωνος (Μακάριοι οι πραείς, Ματθ. 5,5). Ο Απόστολος Παύλος όμως λέγει να πειθόμεθα στους προϊσταμένους μας και να υπακούουμε (πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε, Εβρ. 13,17). Ο Παύλος λέγει επίσης ότι πρέπει και στις αρχές της πολιτείας να πειθαρχούμε (Ρωμ. 13, 1-2).

Δεν δέχονται την επιστήμη, την οποίαν όμως ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους (και έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού. Σοφ. Σειράχ 38, 6). Και ο Χριστός είπε ότι οι κακώς έχοντες έχουν ανάγκη της ιατρικής επιστήμης (Ματθ. 9,12). Πώς λοιπόν αρνούνται την επιστήμη αφού δεν είναι δική τους δουλειά; Θα μου επιτρέψουν οι σεβαστοί πατέρες αρνητές, με όλο τον σεβασμό στην ιεροσύνη τους, μια συμβουλή, παραφράζοντας τον υμνωδό του Τριωδίου, «Να εννοήσουν, οι τάλανες, τα πλήθη των δικών τους πεπραγμένων δεινών, να τρέμουν την φοβεράν ημέραν της κρίσεως, και θαρρούντες εις το έλεος της ευσπλαχνίας του Θεού να βοήσουν ως ο Δαβίδ, το ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα Σου έλεος», και να μη φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν.