ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πόσο «εμβαθύναμε» στην επέτειο του 1821;

Κύριε διευθυντά
Πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς που σηματοδότησε τα διακόσια χρόνια πορείας του ελληνικού κράτους, φθάνει η στιγμή του απολογισμού. Αναμφίβολα, το «φωτεινό» ορόσημο της δημιουργίας του ελληνικού κράτους προβλήθηκε σημαντικά, ιδιαίτερα κοντά στη θεσμοθετημένη ως γενέθλιο ημέρα της Επανάστασης, την 25η Μαρτίου, και έλαβε την απήχηση που αρμόζει στο ίδιο το γεγονός. Ωστόσο, η επέτειος δεν φαίνεται να μετέβαλε δραστικά και «ποιοτικά» το ενδιαφέρον του μέσου Ελληνα –κυρίως των νεότερων γενεών– για τις καταβολές του ελληνικού κράτους και την ιστορική του διαδρομή, παρά την αξιέπαινη συλλογική προσπάθεια που καταβλήθηκε. Η προβολή του γεγονότος στο σχολείο ήταν μάλλον υποδεέστερη αυτής στη δημόσια σφαίρα. Στις αρκετές περιπτώσεις και για διάφορους λόγους που σχετίζονται και με την πανδημία έλειψε η ουσιαστική και εμπερίστατη εμβάθυνση στο γεγονός. Πολλοί μαθητές αδυνατούν να διακρίνουν και να προσδιορίσουν χρονολογικά σημαντικά γεγονότα της εθνικής ιστορίας ή απλώς τα απαξιώνουν σαν να αποτελούν οι ίδιοι πολίτες άλλης χώρας. Παρ’ όλα αυτά, ιστορικές ψηφίδες του εθνικού μας συλλογικού, όπως η επέτειος από τα διακόσια χρόνια της Επανάστασης ή η επερχόμενη των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, είναι δυνατό να αποτελέσουν «νησίδες» ιστορικής αυτογνωσίας αξιοποιήσιμες στη διδακτική πράξη.