ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι νόμοι, ο φόβος, η παραβατικότητα

Κύριε διευθυντά
Στο εποικοδομητικό σας άρθρο (8/12/21) για τη βελτίωση λειτουργίας θεσμών, υπάρχει και προτροπή προς «ηγετικές προσωπικότητες» για προτάσεις αλλαγών. Επειδή δε: (α), στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται σπάνις και φόβος ανθρώπων για τομές, τα οποία στοιχεία από 10ετίες έχω αναφέρει σε επιστολές στην «Κ» (βλ. η «Επανίδρυση του κράτους» να αρχίσει από τα ΑΕΙ, 16/7/2004), σε υπουργούς και πρωθυπουργούς, αλλά και σε μηνυτήριες αναφορές για πάταξη της παραβατικότητας στην Παιδεία και στη Δικαιοσύνη που δεν επιτρέπει να ωφελήσει την κοινωνία και ιδιαιτέρως νοήμον και με ήθος ανθρώπινο δυναμικό, και (β) παροτρύνθηκα να απαντήσω από συνάδελφο νυν κληρικό, προτείνω κατ’ αρχάς την πλήρη πάταξη χωρίς διακρίσεις της παντοίας παραβατικότητας, ώστε να μπορέσει να υπάρξει διέξοδος από την κοινωνική σήψη σε όλους τους τομείς.

Υπάρχουν αυστηροί νόμοι. H εφαρμογή τους όμως χρειάζεται βελτίωση ποιοτικά και χρονικά. Οχι μόνον χάριν της οικονομίας, αλλά για να περιορισθεί δραστικά και ο επί 10ετίες φόβος (π.χ., ακόμη και να εκφρασθεί – ΔΕΠ ΑΕΙ…). Λόγω φόβου έχει επικρατήσει ακόμη και ασύδοτα παραβατική «παρέα» σε ΑΕΙ με ή χωρίς «αιώνιο» πρύτανη. Δεν απαιτείται πρωτότυπη έρευνα, διότι μπορούν να προσαρμοσθούν εδώ υπάρχοντα λειτουργικά πρότυπα εξωτερικού βελτιωτικά. Εχω συγκρίνει τον φόβο ΔΕΠ ΑΕΙ με τον πολύ μικρότερο σε ΑΕΙ εξωτερικού (από 10ετίες σε ΑΕΙ-Κ.Ε. 4 χωρών Β. Αμερικής – Ευρώπης) και αναφέρει επανειλημμένως από το 2011 σε υπουργούς και στη Δικαιοσύνη. Εχει δε επισημανθεί ο φόβος ΔΕΠ σε δηλώσεις (22/1/2012) τότε υπουργού Παιδείας. «Δει δη» ηγετών τόλμης βελτιώσεων…