ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα οδωνυμικά και… ενημερωτικά

Κύριε διευθυντά
Σε συνέχεια της επιστολογραφίας περί των οδωνυμικών (Γράμματα Αναγνωστών, «Κ» 11-12-21), θα πρότεινα στον Δήμο Αθηναίων, αλλά και στους άλλους δήμους της χώρας μας, να αναρτήσουν επεξηγηματικές πινακίδες στις οδούς, με σύντομο ιστορικό των τιμωμένων προσώπων, γεγονότων κ.λπ. Ετσι θα μπορούμε να μάθουμε, για παράδειγμα, τον λόγο που η κεντρική οδός Βουκουρεστίου στην Αθήνα τιμά την πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι μια τέτοια πινακίδα, εξαιρετικά καλαίσθητη, είναι αναρτημένη στην οδό Θηραμένους στο Κουκάκι, προφανώς κατόπιν πρωτοβουλίας ευαίσθητου συμπολίτη μας.