ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κάθε παιδί και Ι.Χ., κάθε δωμάτιο και TV

Κύριε διευθυντά
Βρήκα ιδιαίτερα εντυπωσιακή την έλλειψη ερώτησης στις ζητούμενες και απογραφόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των αυτοκινήτων και των τηλεοπτικών συσκευών στα απογραφόμενα νοικοκυριά.

Στην Αθήνα ιδιαίτερα ενδημεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο στις ώρες αιχμής καθιστά σχεδόν αδύνατη τη μετακίνηση. Συγχρόνως υπάρχει από μακρού πρόβλημα βαρύτατης ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης με τους ρύπους των αυτοκινήτων. Επ’ εσχάτων κορυφώθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής έλλειψης, λόγω των τιμολογιακών εξελίξεων.

Παρά ταύτα η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί με αριθμούς τις αιτίες για το μέγεθος αυτών των προβλημάτων.

«Κάθε παιδί και αυτοκίνητο, κάθε δωμάτιο και τηλεόραση» κατά το αλήστου μνήμης «Κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο που οδήγησε σε αιμορροούντα ΑΕΙ και χορταριασμένα γυμναστήρια και πισίνες».