ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Φόβος, προκλήσεις και στο βάθος ελπίδα

Κύριε διευθυντά
Με πυροτεχνήματα και ευχές από όλον τον κόσμο καλωσορίσαμε τον νέο χρόνο 2022. Ομως υπάρχουν πολλές προκλήσεις όπως: 1. Η κλιματική αλλαγή που φέρνει πλημμύρες και πυρκαγιές παντού. 2. Ο θρησκευτικός φανατισμός. 3 Η οικονομική αβεβαιότητα και οι πηγές ενέργειας. 4. Η κρίση της πανδημίας κ.ά.

Ο φόβος κυριαρχεί παντού, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα μας, ας μην είναι στον νέο χρόνο, αλλά σ’ Εκείνον, που κρατάει τα πάντα στα χέρια Του. Μπορούμε τον νέο χρόνο να επιλέξουμε έναν νέο δρόμο. Ας εμπιστευθούμε τον Θεό, που κρατάει στα χέρια Του το μέλλον μας. Ο Ψαλμωδός μας προτρέπει: «Ανάθεσε στον Κύριο τον δρόμο σου, να ελπίζεις σ’ Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει» (Ψαλμός 37.5).

Ο απ. Παύλος αν και περιορισμένος στη φυλακή έγραψε στους συμπατριώτες μας Φιλιππησίους: «Ενα πράττω, τα μεν οπίσω λησμονών, εις τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπό της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιππησίους 3.13-14).

Ας κάνουμε λοιπόν μια αξιολόγηση των στόχων που έχουμε μπροστά μας, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για όσα έχουμε και με διάκριση ας αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και ας πορευθούμε τη νέα αυτή χρονιά με νέα –με προοπτική– περπατησιά…