Η πρώην ΣΕΛΕΤΕ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, τα ΑΕΙ

Η πρώην ΣΕΛΕΤΕ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, τα ΑΕΙ

Κύριε διευθυντά
Επιτέλους το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να ασχοληθεί με μία ακαδημαϊκή δυστοπία: να εντάξει την ΑΣΠΑΙΤΕ, πρώην ΣΕΛΕΤΕ, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σχολή την οποία κακομεταχειρίστηκαν όλα τα κόμματα, αποκλείοντάς την αφρόνως από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επί 62 έτη!

Ο αρμόδιος υφυπουργός Αγγελος Συρίγος δεν φαίνεται να είναι επαρκώς ενημερωμένος. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι ΤΕΙ, «βαπτίσθηκε» έτσι από ασύνετους πολιτικούς· είναι καθηγητική σχολή, όπως οι σχολές που «βγάζουν» φιλολόγους, μαθηματικούς, χημικούς, και μάλιστα υπερτερεί αυτών, διότι οι φοιτητές της καταρτίζονται παιδαγωγικώς και ασκούνται εργαστηριακώς, ενώ αυτοί όχι. Οι τεχνολόγοι της ΑΣΕΤΕΜ λαμβάνουν τεχνική εξειδίκευση και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική πρακτική άσκηση και γενική μόρφωση εν παραλλήλω· γίνονται έργω τεχνολόγοι εκπαιδευτικοί, όχι απλώς μαστόροι. Οπως οι φιλόλογοι έχουν ως αντικείμενο τη λεκτική γλώσσα, έτσι και οι τεχνολόγοι έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική, την έμπρακτη γλώσσα. Οπως οι φυσικοί έχουν ως αντικείμενο τη φυσική, έτσι και οι τεχνολόγοι έχουν ως αντικείμενο τη μηχανολογία, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, την πολιτική μηχανική. 

Οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ δεν διδάσκουν μόνο στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στη μέση εκπαίδευση, όπως οι χημικοί και οι βιολόγοι. Θα μπορούσαν να διδάξουν επίσης παιδαγωγική χειροτεχνία και τεχνολογία και στο Δημοτικό, ώστε να συνδράμουν στον τεχνολογικό αλφαβητισμό και στην πρακτική δεξιότητα των μαθητών, συμβάλλοντας στην πληρέστερη μόρφωσή των, διανοητική και διαπρακτική, απαλύνοντας έτσι τον λογοκοπικό και παθητικό χαρακτήρα της εκπαιδεύσεως που προσφέρουν. 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν πρέπει να ενταχθεί στο «Πανεπιστήμιο» Δυτικής Αττικής, δηλαδή σε ΤΕΙ, αλλά κατά προτίμηση στο ΕΜΠ, είτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως, η οποία να αποτελείται από 3 τμήματα: 1. Τμήμα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, και να αποτελείται από έξι τομείς. 2. Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών με τρεις τομείς. 3. Διεθνές Τμήμα Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών – Αγγλόφωνο με δίδακτρα. Να έχει απαραιτήτως προσαρτημένα πρότυπα/πειραματικά σχολεία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου για την άσκηση των φοιτητών.
Υπήρξα καθηγητής της ΣΕΛΕΤΕ και γνωρίζω εκ των έσω την πληρότητα της εκπαιδεύσεως των φοιτητών της.