ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η στείρωση κουνουπιών είναι και οικολογική

Κύριε διευθυντά
Στην έγκριτη «Καθημερινή» της Κυριακής 29ης Μαΐου διάβασα για τη σχετική έρευνα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι άξια υπογραμμίσεως η συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή αντιμετώπιση του πολύ επικίνδυνου ασιατικού κουνουπιού «τίγρης» (Aedes albopictus), πρόσφατου εισβολέα στη χώρα μας, με μεθοδολογία απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου και δραστική μείωση του πολλαπλασιασμού του με εξαπόλυση στείρων εντόμων. 
Από τα αρχαία χρόνια τα βλαβερά έντομα αντιμετωπίζονται κατά κανόνα με τοξικές χημικές ουσίες. Στη σύγχρονη εποχή, με τις εκτεταμένες και εντατικές καλλιέργειες, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόμων στα χημικά εντομοκτόνα και τη μεγάλη διασπορά τους, έχουμε συχνές πληθυσμιακές εκρήξεις με συνακόλουθες εντατικές εφαρμογές εντομοκτόνων και παγκόσμια μόλυνση. Χρειάζεται μεγάλη επένδυση στη συστηματική μελέτη της βιολογίας των εντόμων ώστε να αναπτύξουμε εξειδικευμένες, οικολογικά ασφαλείς μεθοδολογίες. Δυστυχώς, το ιδιωτικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο σε αυτή τη στρατηγική λόγω της πολύπλευρης έρευνας που απαιτείται, υψηλό κόστος και περιορισμένο κέρδος (καταπολεμάται ένα μόνο είδος κάθε φορά), ενώ η εφαρμογή είναι συχνά πολύπλοκη και όχι εύκολη όπως οι ψεκασμοί. Τα χημικά δηλητήρια αναπτύσσονται σχετικά εύκολα, συνήθως σε χαμηλό κόστος και είναι ευρέος φάσματος, δηλαδή θανατώνουν ταυτόχρονα πολλά είδη εντόμων, αλλά και άλλους οργανισμούς βεβαίως. Στην 20ετία 1960-80 η μέθοδος της στείρωσης ερευνήθηκε στη χώρα μας και για τον δάκο της ελιάς, κυρίως στον Δημόκριτο, με μέτρια αποτελέσματα κυρίως λόγω της πολύπλοκης οικολογίας του εντόμου. Στο πλαίσιο όμως της τότε προσπάθειας αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα προσελκυστικά (φερομόνη, χρώματα κ.λπ.) που πέρασαν στην πράξη. Είναι σχεδόν μονόδρομος πλέον η ανάπτυξη εξειδικευμένων, περιβαλλοντικά «καθαρών» μεθοδολογιών αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα τοξικά εντομοκτόνα. Χρειάζεται εξειδίκευση, ταλέντο, επιμονή και χρηματική ενίσχυση.