ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Παραλαβή αλόγων, παραλαβή ελικοπτέρων

Κύριε διευθυντά
Στο ένθετο αρχειακό φύλλο της «Κ», με ημερομηνία Τετάρτη 18 Αυγ. 1921 και στην πρώτη στήλη της 4ης σελίδας αναγράφεται: «Ο Προσωπάρχης του υπουργείου των Στρατιωτικών, ο Αρχηγός του Επιτελείου και ο τμηματάρχης του ιππικού συνεργάσθησαν χθες επί πολύ εν σχέσει προς την προμήθειαν ίππων εκ του εξωτερικού…». Πρέπει να πρόκειται για ίππους που προμηθεύτηκε ο Στρατός μας από τη Β. Ιρλανδία. Στην επιτροπή παραλαβής, υπό τον Συνταγματάρχη του ιππικού Π. Λάμπρου, συμμετείχε και ο πατέρας μου, Ιλαρχος τότε, Μιχάλης Μ. Δημητρίου. Τα της παραλαβής, του αδιάβλητου της επιτροπής και των κατεργαριών του προμηθευτή και της Διεύθυνσης Ιππικού τα περιγράφει ο πατέρας μου, με τίτλο κεφαλαίου «Αεριτζήδες και… πόθεν έσχες» στο βιβλίο του «Ορθιοι στην καταιγίδα», στο οποίο αναφέρεται ο κ. Ηλίας Μαγκλίνης στη σελ. 24 της «Κ» της Κυριακής 19-6-22.
Μετά 57 χρόνια το 1978-1979, ο γιος του Ιλάρχου, Πλωτάρχης τότε του Π.Ν., εκπαιδευόταν, έκανε δοκιμές παραλαβής και παρελάμβανε για το Π.Ν., μαζί με τα άλλα μέλη των επιτροπών παραλαβών, τα υπερσύγχρονα για την εποχή τους ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα A-212 ASW, από την Ιταλία.
Πώς αλλάζουν οι καιροί! Παραλαβή αλόγων ο πατέρας, παραλαβή ελικοπτέρων ο γιος.