Οταν ο σαρκασμός δεν γίνεται αντιληπτός 

Οταν ο σαρκασμός δεν γίνεται αντιληπτός 

Κύριε διευθυντά 
Στην επιστολή μου στην «Κ» της 2.9.2022 πρότεινα στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος να περιληφθεί διάταξη, βάσει της οποίας ο πρωθυπουργός να πρέπει να παραιτείται, αν αυτό αποφασισθεί από την κοινότητα των συνταγματολόγων. Η επιστολή μου ήταν απάντηση σε επτά συνταγματολόγους που ζητούσαν επίμονα να παραιτηθεί αμέσως ο πρωθυπουργός μετά τα γνωστά γεγονότα των επισυνδέσεων: δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα απλό σκώμμα. Ομως ο κ. Τάκης Θεοδωρόπουλος («Κ» της 8.9.2022) φαίνεται ότι εξέλαβε την πρότασή μου σοβαρά. Επειδή τιμώ παλαιόθεν την καθαρή σκέψη, τη γραφή του και την αρχαιογνωσία του, αποσύρω την πρότασή μου προς την επόμενη Αναθεωρητική Βουλή. Και πάντως ο «καημός [μου ως] …συνταγματολόγου», είναι ότι δεν μπόρεσα να καταστήσω κατανοητό το χιούμορ μου.