Διαβάστε πάλι εκείνη την επιστολή

Διαβάστε πάλι εκείνη την επιστολή

Κύριε διευθυντά 
Η επιστολή της κ. Αθηνάς  Κακούρη «Με την πείρα και τη γνώση των 94 χρόνων μου» («Η Καθημερινή», 1η Σεπτεμβρίου) με πάγωσε. Το τελευταίο της βιβλίο, μια ιδιαιτέρως αφανάτιστη εξιστόρηση της Νεοελληνικής Ιστορίας από τα χρόνια του Κυβερνήτου Καποδίστρια  και εντεύθεν, δεν μαρτυρούσε ότι η κ. Αθ. Κακούρη ήταν απελπισμένη.

Τώρα όμως κατακλείει την επιστολή της με την βαρύτατην αρά «ανάθεμα και τρις ανάθεμα», ενώ λίγες γραμμές ενωρίτερα έχει λυγρώς ευχηθεί: «μακάρι  χίλιες φορές μακάρι  να είχα πεθάνει προτού δω…» 

Οι αναγνώστες της «Καθημερινής», ας ξαναδιαβάσουν την επιστολή της. Η κατακλείδα της είναι όντως ανατριχιαστική, ωστόσο φρονώ ότι θα ήταν άδικη η γνώμη πως η απόγνωση της επιστολογράφου οφείλεται στο βάρος των 94 χρόνων της.