Οι δικηγόροι, τα POS και οι συναλλαγές 

Οι δικηγόροι, τα POS και οι συναλλαγές 

Κύριε διευθυντά
Στο κυριακάτικο φύλλο της 13/11 σε ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου με τίτλο «Οι επαγγελματίες που δεν χρησιμοποιούν POS» αναγνώσαμε με έκπληξη ότι οι δικηγόροι φέρεται να συγκαταλέγονται μεταξύ των επαγγελματιών για τους οποίους «οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι άγνωστη λέξη» και ότι μόλις «3.470 δικηγόροι (γραφεία) δέχτηκαν πληρωμή μέσω POS», τη στιγμή που «οι δικηγόροι (όχι τα γραφεία) ξεπερνούν τις 22.000», ενώ παράλληλα στο άρθρο γίνεται σαφής συσχέτιση μεταξύ της χρήσης POS και της φοροδιαφυγής.

Εάν σκοπός είναι η ακριβής, αντικειμενική ενημέρωση και όχι ο λαϊκισμός και η πρόκληση εντυπώσεων, θα έπρεπε κατ’ αρχάς να είχε ερευνήσει ο συντάξας το άνω δημοσίευμα και να αναφερθεί εν συνόλω το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών έναντι του συνόλου των πραγματοποιούμενων συναλλαγών από εκάστη επαγγελματική κατηγορία, και εν προκειμένω τους δικηγόρους. Τούτο διότι η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών των δικηγόρων λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (με e-banking) και όχι μέσω POS. Αυτό είναι εύλογο καθ’ όσον μεταξύ δικηγόρου και εντολέως εδραιώνεται σχέση διαρκής, η οποία δεν ομοιάζει με τις ανώνυμες «χέρι με χέρι» καθημερινές συναλλαγές, όπου συνήθως γίνεται χρήση κάρτας, σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ κ.ο.κ.

Περαιτέρω, στο άρθρο γίνεται αναφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό δικηγόρων που κάνουν χρήση τερματικού POS, χωρίς όμως να μνημονεύεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΔΣΑ, οι δικηγόροι, στη μεγάλη τους πλειονότητα, χρησιμοποιούν virtual POS, που λειτουργεί απευθείας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χωρίς τερματικό, και χωρίς την καταβολή πάγιου μηνιαίου τέλους χρήσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις του ΔΣΑ είναι ευχερώς προσβάσιμες σε όλους καθώς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, www.dsa.gr.

Ατυχής είναι η επιχειρούμενη σύνδεση μεταξύ φοροδιαφυγής και χρήσης POS, καθώς η ύπαρξη και μόνον POS στο δικηγορικό γραφείο δεν συνιστά conditio sine qua non, ήτις αποτρέπει την πραγματοποίηση αδήλωτης συναλλαγής, εάν αυτή αποφασιστεί από τα μέρη, και εδώ έγκειται η επιδερμική προσέγγιση του συντάκτη σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστό ότι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ δεν μπορούν πλέον να γίνουν με μετρητά, και αυτό λειτουργεί ως μία δικλίδα ασφαλείας για την αποτροπή της φοροαποφυγής.

Τέλος, κατά τρόπο παραπειστικό στο άρθρο γίνεται αναφορά στον συνολικό αριθμό των δικηγόρων, κατ’ αντίστιξη (υποτίθεται) προς τη μειωμένη χρήση POS από τον κλάδο. Παραγνωρίζεται, με τον τρόπο αυτό, η επαγγελματική πραγματικότητα μιας πολύ μεγάλης μερίδας δικηγόρων, και δη εκείνων που εργάζονται με καθεστώς έμμισθης εντολής ή με οιονεί έμμισθη σχέση («μπλοκάκι»), εκείνων που χρησιμοποιούν την κατοικία τους ως επαγγελματική έδρα, αλλά και εκείνων που δεν έχουν καμία παράσταση και άρα στερούνται επαγγελματικών συναλλαγών, για τους οποίους η μη χρήση POS είναι απολύτως φυσιολογική (ήτις εγγίζει ποσοστό άνω του 50% του σώματος). 

Κατόπιν αυτών, και θεωρώντας δεδομένη την προσήλωση της «Καθημερινής» στην αντικειμενική πληροφόρηση, τη διασταύρωση των πληροφοριών και την αποκατάσταση της αλήθειας, σας καλούμε στο πλαίσιο των χρηστών δημοσιογραφικών ηθών, να αποκαταστήσετε την πραγματικότητα, για το εν θέματι ζήτημα, υπό το φως όσων σας αναφέρουμε επί του ζητήματος.