ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πρώτα ανέκυψε, μετά ενέσκηψε

Κύριε διευθυντά
Διαβάζω στο πρόσφατο, απόλυτα νηφάλιο και ισορροπημένο άρθρο του καθηγητού κ. Α. Μανιτάκη («Θεσμικός διάλογος αντί αντιπαράθεσης», 12/1) τη φράση «η θεσμική αντιδικία που ενέσκηψε μεταξύ…». Η ουσία της αντιδικίας δεν είναι δική μου δουλειά. Σταματώ στο χρησιμοποιούμενο ρήμα. Προφανώς αντί του ορθού «ανέκυψε» εγράφη εκ παραδρομής «ενέσκηψε». Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς το ρήμα «ενσκήπτω» αναφέρεται σε κάτι (συνήθως αρνητικό) που επέρχεται/επιπίπτει από έξω/άνω (π.χ. «ενέσκηψε θύελλα, λιμός» κτλ.), ενώ το «ανακύπτω» έχει την έννοια του εμφανίζομαι, αναφύομαι, εγείρομαι στο πλαίσιο κάποιας κατάστασης. Στο παρόν θέμα, η αντιδικία κατ’ αρχήν ανέκυψε μεταξύ των νομικών, αν και θα λέγαμε ότι στη συνέχεια ενέσκηψε στο πολιτικό μας σύστημα με δυσάρεστες διχαστικές συνέπειες, για τις οποίες ορθότατα ανησυχεί και προειδοποιεί ο κ. καθηγητής.