ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γράμματα Aναγνωστών

Απάντηση σε δημοσίευμα

Κύριε διευθυντά

Στο φύλλο της 26.7.2014 και στη σελ. 5 δημοσιεύτηκε άρθρο της κυρίας Ιωάννας Μάνδρου με τίτλο «Δίκες “σέρνονται” για μήνες στα ακροατήρια» και υπότιτλο «Πολλοί δικηγόροι καθυστερούν τη διαδικασία εσκεμμένα».

Το άρθρο αυτό περιέχει σειρά ανακριβειών, που οφείλονται, ελπίζουμε, σε εσφαλμένη πληροφόρηση της συντάκτριάς του.

Επισημαίνουμε τις ανακρίβειες του άρθρου της κ. Μάνδρου χάριν της αντικειμενικής ενημέρωσης των αναγνωστών της εφημερίδας σας:

1) Οι συνήγοροι της επιλογής των κατηγορουμένων Κων. και Μιχ. Μιχαηλίδη δεν «παραιτήθηκαν». Ως μέλη του ΔΣΑ δήλωσαν ότι απέχουν από τα καθήκοντά τους μετά τη δεύτερη μετά διακοπή συνεδρίαση του δικαστηρίου, συμμορφούμενοι με τη σχετική απόφαση του ΔΣΑ και της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Τούτο όφειλαν να πράξουν οι συνήγοροι, αφού ο ΔΣΑ είχε απορρίψει, ορθώς, την αίτησή τους να τους χορηγηθεί άδεια παραστάσεως στη δίκη, δεδομένου ότι στην υπόθεση αυτή δεν επίκειται συμπλήρωση της παραγραφής ούτε των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης.

2) Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί νόμιμο και υποχρεωτικό λόγο αναβολής των υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 349 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η δήλωση λοιπόν των συνηγόρων ότι απέχουν τηρώντας την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν, δεν αποτελεί ούτε «παρελκυστική» ούτε «στρεψόδικη πρακτική», όπως γράφει η συντάκτρια του άρθρου, αλλά συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή τους.

3) Οι συνήγοροι ζήτησαν από το δικαστήριο στις 12.6.2014 να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης για τον επόμενο μήνα με την αυτήν προεδρεύουσα, όπως προβλέπει ο ν. 4022/11 (άρθρο 4 παρ. 2). Το δικαστήριο εντούτοις απέρριψε το νόμιμο αυτό αίτημα και προχώρησε στον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων στους κατηγορουμένους, μολονότι αυτοί δεν στερούνται συνηγόρων της επιλογής τους. Οι δικηγόροι που διόρισε διαδοχικά το δικαστήριο από τον κατάλογο της νομικής βοήθειας, δήλωσαν αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Τούτο είχαν υποχρέωση να πράξουν, δεδομένου ότι δεσμεύονται και αυτοί από την απόφαση περί αποχής και επιπλέον διότι οι συνήγοροι νομικής βοήθειας διορίζονται σε κατηγορουμένους που στερούνται συνηγόρου, πράγμα που δεν συμβαίνει εν προκειμένω.

4) Ο ΔΣΑ και οι συνήγοροι επιθυμούν τη διεξαγωγή των δικών και δεν επιδιώκουν την «ακύρωση στην απονομή της Δικαιοσύνης», όπως γράφει η έμπειρη συντάκτριά σας. Ο λόγος που η δίκη Μιχαηλίδη δεν έχει προχωρήσει, είναι η πείσμων και αντίθετη προς τον νόμο άρνηση του δικαστηρίου να αναβάλει, ήδη από τις 12 Ιουνίου, τη δίκη για τον επόμενο μήνα, όπως ζήτησαν οι απέχοντες συνήγοροι, και η αλυσιτελής προσπάθεια να διεξαγάγει τη δίκη με αυτεπαγγέλτως διαδοχικά διοριζόμενους συνηγόρους. Μάλιστα, το δικαστήριο δεν δίστασε, τελικώς, στις 26.7.2014 να αρχίσει τη δίκη χωρίς συνηγόρους, με το πρόσχημα ότι δεν ανευρίσκει συνηγόρους για να διορίσει, παραβιάζοντας με ωμό τρόπο κάθε έννοια δικαίου.

5) Το 18μηνο της προσωρινής κράτησης για τους δύο κρατουμένους κατηγορουμένους δεν είναι «πλέον θέμα χρόνου», όπως υποστηρίζει η κ. Μάνδρου, αλλά συμπληρώνεται τον Μάρτιο του έτους 2015. Η δίκη αυτή εξάλλου δεν προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρόν, αν ληφθεί υπόψη ότι σ’ αυτήν καλούνται μόνο τέσσερις μάρτυρες κατηγορίας.

Ο ΔΣΑ είναι σταθερός αρωγός στην επιδίωξη της Πολιτείας να εκδικάζονται οι εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση. Πιο σημαντική, όμως, από την ταχεία διεξαγωγή των δικών είναι η τήρηση των εγγυήσεων του κράτους δικαίου και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων πολιτών, με πρώτιστο αυτό της αποτελεσματικής υπεράσπισης. Για τον λόγο αυτόν οι γενικοί αφορισμοί περί «στρεψοδίκων» δικηγόρων που εξυπηρετούν «αθέμιτα συμφέροντα των πελατών» τους, οι οποίοι περιέχονται στο άρθρο της κ. Μάνδρου, στερούνται πραγματικού ερείσματος και αδικούν τους δικηγόρους αλλά και την έγκριτη εφημερίδα σας.

Βασιλειος Αλεξανδρης – Πρόεδρος ΔΣΑ

Εθελοντική «επιστράτευση»

Κύριε διευθυντά

Αφορμή με το θέμα της συμμετοχής των σπουδαστών (κυρίως του εξωτερικού) στις νεοελληνικές σπουδές, μου έδωσε η ανάγνωσις της επιστολής του πανεπιστημιακού καθηγητού κ.κ. Κοσμόπουλου Μιχαήλ στο Missouri Saint Louis ΗΠΑ. Φοιτήσας εις σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων εις El Passo Texas μετά ετέρων συμμαθητών διαφόρων κρατών ομιλήσας εις μέγιστον ακροατήριον επί τη ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου 1940, διεπίστωσα την ζωηράν επιθυμίαν του ακροατηρίου διά την γνώσιν των γεγονότων της περιόδου εκείνης αλλά και την γνώσιν της πολιτισμικής συνεισφοράς της πατρίδος και στην ανθρωπότητα.

Κύριε διευθυντά ο θεός της Ελλάδος μας εφώτισε με ισχυρόν πνεύμα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο πανεπιστήμιο άνευ Ελλήνων καθηγητών και εδώ γεννάται το ερώτημα. Διατί δεν υπάρχει γενική εθελοντική επιστράτευσις των ανά τον κόσμο καθηγητών ώστε να ομιλούν όχι μόνον διά την ιστορικήν κληρονομιάν αλλά και διά τους τόσους αγώνες των Ελλήνων διά την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την φιλανθρωπία κ.λπ. Διατί οι κ.κ. πρέσβεις της Ελλάδος δεν κάνουν ομιλίες στα πανεπιστήμια, στους ναούς και σε συγκεντρώσεις του εξωτερικού; Τον Δεκέμβριο του 1975 ομίλησα ως αρχηγός της τάξεως στον Λευκό Οίκο προ του μεσημβρινού γεύματος το οποίο παρεσχέθη εις την τάξην των αποφοιτησάντων.

Συνταγματάρχης των ΗΠΑ με ερώτησε κατά ποίαν λογικήν έχομε τα νησιά στο Αιγαίον τα οποία απέχουν ολίγα μέτρα από την Τουρκίαν; Ητο ευκαιρία δι’ εμένα να απαντήσω. Τον ηρώτησα εάν έχει υπηρετήσει στη Σμύρνη. Μου απάντησε αρνητικά. Εχετε δίκιο του είπα κ. συνταγματάρχα διότι εάν είχατε υπηρετήσει, θα είχατε επισκεφθεί την Ιωνία περιοχή και θα βλέπατε ότι εκατοικείτο επί χιλιάδες έτη από Ελληνες. Την περιοχήν αυτήν την εχάσαμε από σφάλματα όπως και άλλες περιοχές. Είναι καιρό να εξεγερθούμε.

Οι λαοί μας σέβονται. Πρέπει ως εκ τούτου να τους ενημερώνουμε και να μην τους υποτιμούμε.

Αποστολος Τζουβαλας – Στρατιωτικός συνταξιούχος / Ν. Πέραμος Αττικής

Ο Φιλοκτήτης στη Λήμνο

Κύριε διευθυντά

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Φιλοκτήτης είναι ακόμα εδώ στη Λήμνο. Εμείς οι Λημνιοί ακούμε καθαρά τους γόους γύρω από τη σπηλιά του. Εχω λοιπόν παράπονο που η πλέον αγαπητή κ. Μπίστικα αφιέρωσε ένα τόσο ωραίο κείμενο για την παράσταση του «Φιλοκτήτη» στην Επίδαυρο και δεν έβαλε ούτε μια φωτογραφία της Λήμνου και για την τόσο μεγάλη πολιτιστική της αξία. Ο Τύπος με τη δύναμή του πρέπει  να προβάλει τις ομορφιές του κάθε τόπου, ώστε να μη συνωστίζονται όλοι σε Μύκονο και Σαντορίνη. Η Λήμνος έχει πλούσια μυθολογία (Ηφαιστος, Κάβειρος, Αρτεμις, Υψιπύλη, Αργοναύτες κ.λπ.) δυνατές ιστορικές στιγμές (Αβέρωφ, Κουντουριώτης, Ναυμαχία του Μούδρου, της Ελλης κ.λπ.) την πόλη Ηφαιστεία με αναστηλωμένο θέατρο και την Πολιόχνη, απέναντι από την Τροία. Δηλαδή ένας τόπος γεμάτος με φυσικές και πολιτιστικές αρετές που ενδιαφέρουν πνευματικούς ανθρώπους. Δεν έχει όμως πρόσβαση, δεν έχει οδό, τα πλοία  ώστε ούτε εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε! Εχω μια πρόταση: Το ίδρυμα «Στ. Νιάρχος» που τόσα πολλά και τόσα καλά έχει προσφέρει, δεν θα ήταν καλύτερα να δρομολογήσει ένα πλοίο για τη Λήμνο, αντί για περίπατο στην Πανεπιστημίου; Τι θαύμα! τ’ όνομα «Στ. Νιάρχος» να διασχίζει το Αιγαίο! Θα τον ευλογούν οι Λημνιοί γιατί τα παιδιά τους δεν θα ξενιτεύονται. Αμποτε.

Η οικονομία χώρου δεν μου επιτρέπει περισσότερα. Οσο για την παράσταση  του «Φιλοκτήτη» στην Επίδαυρο, συμφωνώ απόλυτα με τον συνεργάτη σας Βασ. Αγγελικόπουλο, ότι πρέπει να τεθεί φραγμός σε όσους κανιβαλίζουν τα έργα των τραγικών μας.

Αλεξανδρα Καραβια – Λαμπαδαριδου / Μύρινα Λήμνου

Το σύνδρομο εξουσίας

Κύριε διευθυντά

Αναφέρομαι στο άρθρο σας «Το σύνδρομο της εξουσίας και οι δέκα τεχνοκράτες».

Επειδή οι επισημάνσεις των περιπτώσεων – προσώπων που κάποτε συμπίπτουν με την πείρα – γνώση των περισσοτέρων σκεπτομένων συνανθρώπων μας, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι «όποιος μπλέκει με την πολτική λερώνεται». Αυτήν την ιδέα που έχει ο κόσμος την γνωρίζουν οι εισερχόμενοι στον στίβο της πολιτικής, αλλά αδιαφορούν για το ηθικό λέρωμα, επειδή  έχουν  ελαστική  συνείδηση.

Δεν λερώνει η πολιτική, οι πολιτικοί τη λερώνουν. Διότι δεν αρκούν ειδικές γνώσεις, μόρφωση, πείρα, ικανότητα κ.λπ., απαιτούν ήθος, προσήλωση σε ηθικές αρχές, πνευματικές αξίες. Η πολιτική πρέπει να είναι διακονία του λαού, της πατρίδας. Οι πολιτικοί μας τη βλέπουν και την ασκούν ως νομή της εξουσίας. Ποιοι, πόσοι από αυτούς έχουν το ήθος, τις αρχές, τα κίνητρα, τις φιλοδοξίες του Ιωάννη Καποδίστρια, του μόνου σωστού κυβερνήτη της Ελλάδας;

Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας ίσως περιορίσει ή εξαλείψει κάποια κακά. Το ηθικό ποιόν της πλειονότητας των ψηφοφόρων, η ακρισία και αμνησία παραβλέπουν ανικανότητες, αποτυχίες, έλλειψη έργου.

Η ατιμωρησία αποθρασύνει καταχραστές, κλέφτες, κομπιναδόρους, πολιτικούς.

Νικος Τσιρωνης – Οικονομολόγος