ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το δίκαιο πρέπει να είναι δίκαιο

Κύριε διευθυντά
Η υπ’ αριθμόν 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών και επιδομάτων των πανεπιστημιακών καθηγητών και των μελών του ΔΕΠ των ΑΕΙ είναι αντισυνταγματικές, κατά την εφαρμογή του Μνημονίου, και ότι πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 από την 1/1/2015, φρονώ ότι είναι ελλιπής και δεν αποδεικνύεται η αλήθεια αυτής για τους κάτωθι λόγους. 1) Δεν αναφέρει ότι οι ανωτέρω καταναλωτικές δαπάνες θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και όχι από δανεικά επιβαρύνοντας το ήδη υπάρχον χρέος.  2) Αιτιολογεί ότι οι περικοπές των αποδοχών και επιδομάτων των καθηγητών και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) επιβαρύνουν κατά αποκλειστικότητα αυτούς και αφήνει να εννοηθεί ότι σχετικές περικοπές δεν έγιναν σε όλες τις κατηγορίες των απασχολουμένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και 3) Η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, όπως η απόφαση αναφέρει, είναι προς όφελος όλων εφόσον βέβαια κινείται εντός των εθνικών πόρων. Οι καταναλωτικές δαπάνες που καλύπτονται από δανεικά κατά πρώτον υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία και κατά δεύτερον επιβαρύνουν οικονομικά τις επόμενες γενεές κατά τρόπο άδικο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους δικαστικούς και τους ενστόλους.

Είναι λυπηρό η ελληνική Δικαιοσύνη να εκδίδει τέτοιες ατυχείς αποφάσεις που δημιουργούν απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από εθνικούς πόρους αλλά από εξωτερικό δανεισμό. Το δίκαιο πρέπει να είναι δίκαιο και όχι άδικο με προφάσεις διαφόρων  νομοθετημάτων της κειμένης νομοθεσίας, όπως σχετικά μας δίδασκε ο καθηγητής μας Κωνσταντίνος Φουρκιώτης.

Στεφανος Σωκρατους Καμπουροπουλος