ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η βαθμολογία των Ελλήνων από έναν ξένο

Κύριε διευθυντά
Το 1938 έγινε διαγωνισμός μεγάλου περιοδικού του Δικαίου για την αξιολόγηση (προτερήματα – μειονεκτήματα) του Ελληνα, στον οποίο νικητής ανεδείχθη ο Αμερικανός δικαστής Ν. Κέλι που έγραψε:

«Μπροστά στο δικαστήριο της αμερόληπτης Iστορίας, ο Ελληνας βρέθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αν και από απόψεως διανοητικής, κατείχε πάντοτε τα πρωτεία.

Ο Ελληνας είναι ευφυέστατος αλλά και αλαζών. Δραστήριος αλλά και αμέθοδος. Φιλότιμος αλλά και πλήρης προλήψεων. Θερμόαιμος, ανυπόμονος, αλλά και γενναίος πολεμιστής. Ανέδειξε τον Σωκράτη, για να τον δηλητηριάσει.

Εθαύμασε τον Θεμιστοκλή για να τον καταδικάσει εις φυγήν.

Εφερε το 1821 για να το διακινδυνεύσει. Εδημιούργησε το 1909 για να το λησμονήσει. Εμεγάλωσε την Ελλάδα και παρ’ ολίγον να την κηδεύσει. Παράδοξον πλάσμα, ατίθασον, περίεργον, ασταθές και αβεβαίων διαθέσεων. Θαυμάστε τον, λυπηθείτε τον αν θέλετε, ταξινομήσατέ τον αν μπορείτε!».

Εάν ο διαγωνισμός αυτός γινόταν σήμερα, καλύπτοντας και την περίοδον από το 1938 έως τις μέρες μας, δεν νομίζω ότι τα συμπεράσματα του σημερινού νικητή θα διέφεραν από εκείνα του Ν. Κέλι.

Και όμως, μερικοί κακόβουλοι μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε τα γονίδια των αρχαίων ημών προγόνων!

Μινως Σοφουλης – Χανιά