ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί Aσωπού

Κύριε διευθυντά
Η πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κ. Μπακογιάννη για τον Ασωπό ποταμό, την οποία καλώς παρουσιάζετε στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας σας (18.10.2015, Γ. Λιάλιος), είναι, σε γενικές γραμμές, θετική.  Αξίζει δε να επαινεθούν δύο σημεία. Το πρώτο είναι η γρήγορη εξυγίανση του «αμαρτωλού» διοικητικού μηχανισμού της Περιφέρειας. Ο μηχανισμός αυτός είχε πολλαπλώς ελεχθεί στο παρελθόν από τον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τα ποινικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις παράνομες βιομηχανικές άδειες που εξέδιδε. Αυτός ο μηχανισμός, πλέον, φαίνεται να παράγει μόνο «καλές ειδήσεις» για τον Ασωπό και τούτο πιστώνεται στον νέο περιφερειάρχη. Το δεύτερο είναι ότι, για πρώτη φορά, όργανο της Πολιτείας (η Περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση) αναγνωρίζει –ορθώς– τη διάσταση της υγείας από τη ρύπανση του Ασωπού. Προηγήθηκε, βεβαίως, η σχετική απόφαση του Στρασβούργου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, 23.1.2013) και η αυτονόητη υποχρέωση κρατικής συμμόρφωσης, αλλά ο έπαινος αξίζει!

Παράλληλα, ωστόσο, η πρωτοβουλία Μπακογιάννη έχει δύο προφανή αδύναμα σημεία. Πρώτο, δεν είναι (ακόμη;) συμβατή με την απόφαση 1543/2008 της ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αθ. Ράντος) περί αντίστοιχου βιομηχανικού πάρκου εμπνεύσεως του τότε νομάρχη Ι. Σταμούλη. Με άλλα λόγια, βιομηχανικό πάρκο χωρίς προηγούμενη απορρύπανση του Ασωπού και επανεκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του ποταμού δεν νοείται. Η άμεση λύση για τον σχεδιασμό Μπακογιάννη είναι να προβλέψει γενική απαγόρευση ρήψης οποιουδήποτε αποβλήτου (επεξεργασμένου ή μη) στον Ασωπό ή στον υδροφόρο ορίζοντά του. Δεύτερον, και εδώ θα περίμενε κανείς πιο τολμηρή θέση, η πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Oταν οι δήμοι της περιοχής έκλεισαν –ορθώς– τις γεωτρήσεις με το πόσιμο νερό και το προμηθεύονται πλέον από τον Μόρνο, οι αγροτικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο της Περιφέρειας; Οι αρμόδιοι δήμαρχοι Τανάγρας και Θηβών ρητά ζήτησαν, άλλωστε, την άρδευση του θηβαϊκού κάμπου με το πλεόνασμα της Υλίκης.

Γιαννης Κτιστακις – Θήβα