ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δυαδικό σύστημα επωνύμου

Δυαδικό σύστημα επωνύμου

Kύριε διευθυντά
Στο φύλλο σας της 12ης Δεκεμβρίου δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Δημόσιος λόγος γένους αρσενικού» και με θέμα τη μη τήρηση της ισοτιμίας των δύο φύλων σε δημόσια έγγραφα. Aς μου συγχωρηθεί να επισημάνω κάτι πιο έντονο στην ανισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων· στο σύστημα επωνύμου. Oι άνδρες έχουν επώνυμο σταθερό διά βίου, μάλιστα και το μεταφέρουν στα τέκνα τους. Oι γυναίκες με τον γάμο αλλάζουν επώνυμο, καθώς εφεξής έχουν το επώνυμο του συζύγου, και μάλιστα σε γενική κτητική ως εάν είναι κτήμα του· αλλά όχι σταθερό και αυτό, καθώς υπόκειται σε αλλαγή, με διαζύγιο τυχόν, ή και περαιτέρω σε αλλαγή νέα με δεύτερο γάμο. Eπιπλέον, όμως, έχουν το ίδιο επώνυμο τα τέκνα με τη μητέρα τους, εφόσον μόνο διατηρείται ο γάμος της.

Προς άρση της πολλαπλής αυτής ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών, έχω από ετών προτείνει σύστημα επωνύμου ισοτιμίας των δύο φύλων, σταθερού διά βίου και στις γυναίκες, μεταβιβαστικού στα τέκνα του επωνύμου και των γυναικών ως μητέρων.

Iδού παράδειγμα: O υιός του Iωαννίδη και της Kετσέα να έχει επώνυμο Iωαννίδης-Kετσέας, η θυγατέρα τους Kετσέα-Iωαννίδη· ώστε να υπάρχει και ως προς το προβάδισμα στη σύνθεση του δυαδικού επωνύμου ισοτιμία των δύο φύλων. Eξάλλου, από την επόμενη γενεά, η σύσταση του επωνύμου των τέκνων να είναι σύνθεση των πρώτων μόνο από τα δύο συστατικά του επωνύμου του ενός και του άλλου γονέως, ώστε να παραμένει το επώνυμο δυαδικό πάντοτε. (Tα ετεροθαλή αδέλφια, είτε ομοπάτρια είτε ομομήτρια, θα έχουν ημισύμπτωση επωνύμου).

Tο ισχύον ακόμη σύστημα επωνύμου είναι κατάλοιπο του κοινωνικού συστήματος υποτέλειας των γυναικών, του εκφρασμένου γλωσσικά με το ρήμα υπανδρεύομαι. O υπουργός Δικαιοσύνης καλείται να λάβει την πρωτοβουλία για την άρση του νομικού αυτού αναχρονισμού, αντίθετου και προς το Σύνταγμα. Tο προτεινόμενο δυαδικό σύστημα επωνύμου προσφέρεται άριστα.

K. I. Δεσποτοπουλος – Aκαδημαϊκός, πρώην υπουργός Παιδείας

Επανεκκίνηση εργοταξίων

Κύριε διευθυντά
Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» της 18/12/2015, με τίτλο «Επανεκκίνηση των εργοταξίων του Μορέα σε Σπάρτη και Καλαμάτα», του συντάκτη κ. Γ. Λιάλιου, για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή πληροφόρηση των αναγνωστών της εφημερίδας σας, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε ότι:

1. Είναι ψευδής και ατεκμηρίωτη η αναφορά του δημοσιεύματός σας ότι «ο υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης δεν κατέθεσε στη Βουλή τις συμφωνίες απαιτήσεων (αποζημιώσεων) του παραχωρησιούχου και του κατασκευαστή».

Η αλήθεια είναι ότι κατατέθηκαν εγκαίρως και εμπρόθεσμα από τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και βεβαίως υπάρχουν στα επίσημα πρακτικά της Βουλής για όποιον θελήσει να τα αναζητήσει, όλα τα συνοδευτικά παραρτήματα της νομοθετικής ρύθμισης αναθεώρησης της σύμβασης για το έργο «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη».

Είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο ότι τα συνοδευτικά παραρτήματα της συμφωνίας τροποποίησης και συγκεκριμένα: 1) H Συμφωνία Απαιτήσεων Παραχωρησιούχου. 2) H Συμφωνία Απαιτήσεων Κατασκευαστή και 3) Tο Μνημόνιο Υποχρεώσεων Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, δεν κυρώνονται από τη Βουλή. Αποτελούν ωστόσο προαπαιτούμενα και αναπόσπαστα στοιχεία της νομοθετικής ρύθμισης, που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουν τεθεί σε γνώση του νομοθετικού σώματος.

2. Είναι ψευδής και ατεκμηρίωτη η αναφορά του δημοσιεύματος «ότι ο Μορέας θα λαμβάνει για τους 8 μήνες που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και επιδότηση λειτουργίας (στην αρχική σύμβαση η επιδότηση λειτουργίας ξεκινούσε μετά την παράδοση όλου του έργου), αλλά και αποζημίωση για τα διαφυγόντα έσοδα από τα διόδια…».

Η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με την αρχική σύμβαση του 2008, της Ν.Δ. και του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, η αναθεωρημένη σύμβαση, που κυρώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστο Σπίρτζη στις 12/12/2015 στη Βουλή, αποκλείει ρητά και κατηγορηματικά πρόσθετες αποζημιώσεις και επιδοτήσεις λειτουργίας, τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Αντίθετα, η αναθεωρημένη σύμβαση που κυρώθηκε προσφάτως στη Βουλή και είναι πλέον νόμος του κράτους, υπήρξε αποτέλεσμα σκληρής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης που έγινε μεταξύ του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ και του παραχωρησιούχου και κατασκευαστή. Επιτυγχάνει μάλιστα, πολλές και σημαντικές ωφέλειες για το ελληνικό Δημόσιο, για τις τοπικές κοινωνίες και για τους χρήστες.

Ειδικότερα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος του έργου, η νέα αναθεωρημένη σύμβαση   διασφαλίζει τα εξής:

• Ο παραχωρησιούχος παραιτείται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών του για καταβολή αποζημιώσεων από το ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες απορρέουν από την αρχική σύμβαση παραχώρησης, σε ποσό το οποίο ανέρχεται σε 106,6 εκατομμύρια ευρώ.

• Αποδέχεται τον περιορισμό του ενδεχόμενου εσωτερικού δείκτη απόδοσης, του γνωστού IRR, σε περίπτωση αύξησης της κυκλοφορίας, οριζόμενου κατά ανώτατο σε 5%.

• Ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται από την αναθεωρημένη σύμβαση να καταβάλλει στο έργο 20 εκατομμύρια ευρώ από ίδια κεφάλαια, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια ευρώ άμεσα και τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια ευρώ σε επόμενο χρόνο.

• Διατηρούν οι δανειστές τους αρχικούς χρηματοδοτικούς όρους και ιδίως τα πολύ ευνοϊκά χαμηλά επιτόκια που συμφωνήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, το 2008.

• Μειώθηκαν τα δάνεια που έχουν δεσμευθεί για το έργο κατά 40 εκατομμύρια.

• Και το κυριότερο κερδίζει άμεσα το ελληνικό Δημόσιο από τις αποζημιώσεις παραχωρησιούχου και κατασκευαστή, συνολικά 102 εκατομμύρια ευρώ, καθώς μέσω της διαπραγμάτευσης, το ΥΠΟΜΕΔΙ πέτυχε να περιοριστούν σε 79,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 182,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέβλεπε η αντίστοιχη συμφωνία της προηγούμενης συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ της περιόδου 2013-14.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, όπως είναι ευρύτατα γνωστό, ότι η επιδότηση λειτουργίας του οδικού άξονα «Μορέα», που από το 2012 έχει δοθεί στην κυκλοφορία και λειτουργεί κανονικά,  σε ποσοστό 92% του συνολικού έργου, αποτέλεσε βασικό κριτήριο της προκήρυξης δημοπράτησης και συμβατική πρόβλεψη της αρχικής σύμβασης ανάθεσης του έργου, της περιόδου 2006-2008.

Ακριβώς αυτές τις δυσβάστακτες δεσμεύσεις του παρελθόντος, που ασφαλώς δεν έγιναν για να εξυπηρετηθούν τα έργα, η χώρα και το κοινωνικό σύνολο, αλλά συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, καταφέραμε να τις αλλάξουμε δραστικά, προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου και των πολιτών.

Η σύγκριση των στοιχείων και των δεδομένων μεταξύ των συμβάσεων των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων που αναθεωρήθηκαν το 2013 από την κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ και της πρόσφατης αναθεώρησης της σύμβασης του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Πελοποννήσου, που πέτυχε η κυβέρνηση, είναι συντριπτική και ταυτοχρόνως αποκαλυπτική.

Η σύμβαση του έργου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» είναι η πρώτη σύμβαση παραχώρησης, που αναθεωρήθηκε με πλήρως ευνοϊκούς όρους για το Δημόσιο και ταυτόχρονα με κοινωνικά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Τέλος, σημειώνεται, ότι υπάρχει πρόβλεψη για να γίνουν με δαπάνη του παραχωρησιούχου τεχνικές μελέτες ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για αναγκαία οδικά έργα της Μεσσηνίας.

Επιτεύχθηκε ακόμη, ύστερα από μελέτη, να λειτουργήσει αναλογικό σύστημα πληρωμής διοδίων, καθώς και εφαρμογή μεγάλου εκπτωτικού πακέτου ανάλογα με τις διελεύσεις. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται εκπτώσεις μέχρι και 70% σε συχνούς χρήστες του αυτοκινητοδρόμου. Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από την καταβολή διοδίων. Ελεύθερη μετακίνηση των κατοίκων εντός Καλλικρατικού δήμου, όπου δεν υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο. Και τέλος, ελεύθερη δίοδο των πολιτών, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Χρηστος Σπιρτζης – Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μετανάστες

Kύριε διευθυντά
Πρόβλημα σημαντικό και επίκαιρο απασχολεί την Ελλάδα, την Ευρώπη και όχι μόνο. Ασφαλώς το σοβαρότερο είναι ο διαχωρισμός προσφύγων από μετανάστες και πιθανόν και κάποια άλλα επικίνδυνα στοιχεία. Δυστυχώς, υπήρξε διακηρυγμένη χαλαρότητα άνετης και απεριόριστης εισόδου μεταναστών. Σε μικρότερο βαθμό υπήρξε σχετική ευκολία και παλαιότερα με συσσώρευση σχεδόν εκατομμυρίου «ξένων», αν είναι πραγματικός ο αριθμός.  Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα παράπλευρα. Ενώ είναι φυσική και αποδεκτή διεθνώς η διαχρονική μετακίνηση ανθρώπων, είναι απαράδεκτος ο συσσωρευτικά μεγάλος αριθμός, η αρνητική ποσόστωση για τον τόπο μας, η συγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές και η πιθανή γκετοποίηση αξιόλογων χώρων όπως π.χ. του παλαιού αεροδρομίου. Δεν γνωρίζω κατά πόσον εξετάζεται η περίπτωση μετάδοσης ξενόφερτων και επικίνδυνων ασθενειών. Προκύπτει επίσης σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης, κάποιων που «προσωρινά», (ουδέν μονιμότερον του προσωρινού), θα πρέπει να στεγαστούν με τα πολυπληθή άτομα της οικογένειάς τους. Πώς θα καλυφθούν άμεσες ανάγκες, διατροφής, καθαριότητας, ένδυσης, υπόδησης, επίπλωσης, θέρμανσης;  Ποιος θα επιβαρυνθεί για όλα αυτά, στη δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται το κράτος αλλά και οι φιλότιμοι Eλληνες πολίτες; Ισως θελήσουν να εργαστούν. Τότε θα καταλάβουν ορισμένες θέσεις που ανήκουν στον ντόπιο άνεργο πληθυσμό, στερώντας το εισόδημα των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας. Αλλά τέλος, δεν είμαι ρατσιστής, σκέφτηκε ποτέ κανείς την πιθανή δημογραφική αλλοίωση; Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών ή προσφύγων, όπως κι αν οριστούν, με αλόγιστη κατά τόπους κατανομή. Πώς και σε πόσο χρόνο, θα κατορθώσει ο ελληνικός λαός με την αποδεδειγμένη ανοχή του και την αφομοιωτική του ικανότητα, να τους απορροφήσει;

Δημ. Γ. Σμυρλης – Συντ/χος Λυκειάρχης