ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Tον πήραμε ψηλά τον αμανέ

Kύριε διευθυντά
Oλες οι χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά η αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος από χώρα σε χώρα διαφέρει. Κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίνητα και αυτό έφερε στο προσκήνιο θέμα ασφαλείας των μαθητών των σχολείων κατά την προσέλευσή τους το πρωί και το μεσημέρι, πρόβλημα ελληνικό, αλλά και σχεδόν παγκόσμιο.

Στη χώρα μας –απλά, εύκολα– φτάσαμε στη λύση του προσλαμβάνοντας έμμισθους σχολικούς τροχονόμους και αργότερα θα προκύψουν αρκετές χιλιάδες συνταξιούχοι.

Πριν από είκοσι χρόνια επισκέφτηκα τη Μελβούρνη στην Αυστραλία, χώρα από τις λίγες με ανθηρή οικονομία.

Το πρόβλημα αυτό το είχαν αντιμετωπίσει απλά, πρακτικά, μυαλωμένα. Πώς; Με τις μητέρες των παιδιών! Πώς; Μία κάθε ημέρα –με τη σειρά– προσέφερε υπηρεσία σχολικού τροχονόμου! Πόσες φορές θα έρθει η σειρά της κάθε μητέρας τον χρόνο; Δύο-τρεις φορές; Χαρά στο πράγμα! Και ακόμη εάν εργάζεται αυτή, θα πάρει άδεια στη σειρά της. Εμείς με την τακτική μας, αργότερα, θα δημιουργήσουμε χιλιάδες συνταξιούχους, με τα χάλια της οικονομίας μας, Είναι φανερό: Τον πήραμε ψηλά τον αμανέ!

Αντωνης Γ. Καλυβας – Κορώνη