ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θεσμοί και πνεύμα

Θεσμοί και πνεύμα

Κύριε διευθυντά
Οι αρετές του Ελληνισμού φαίνεται ότι διατηρούνται εκτός Ελλάδος σε μεγαλύτερη έκταση και ποιότητα, είναι δε εντυπωσιακό αυτό που βιώνει όποιος βρεθεί σε περιβάλλον ομογενών κατά τις εθνικές επετείους.
Διατηρώ άσβεστη στη μνήμη μου την ιερή συγκίνηση που με διαπέρασε προ αρκετών ετών, όταν βρέθηκα τέτοιες μέρες στο Huston, Texas.

Αναφερόμενοι στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς το αξιόλογο έργο που επιτελείται σε διεθνούς ακτινοβολίας πνευματικά κέντρα που πραγματεύονται τον ελληνικό πολιτισμό.

Αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Queens College, που είναι παράρτημα του City University of New York. Ιδρυτής και διευθυντής του επί 30 χρόνια ήταν ο Χάρρυ Ψωμιάδης, ποντιακής καταγωγής, του οποίου η οικογένεια υπήρξε θύμα της Γενοκτονίας…

Η πρόσφατη ανακοίνωση του διευθυντή του κέντρου, Χρίστου Π. Ιωαννίδη, με την οποία εχαρακτήριζε «ανεπιθύμητο» του υπουργό Παιδείας δεικνύει παρρησίαν και συνέπειαν. Εν προκειμένω είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι το υπουργείο Παιδείας αυτό καθεαυτό αποτελεί θεσμόν, τα μάλα σεβαστόν, από τον οποίο όλοι προσδοκούμε πρόοδον, διότι η παιδεία είναι το θεμέλιον υγιούς προσωπικότητας επί της οποίας οικοδομείται το μέλλον της πατρίδος. Οταν όμως ο κατέχων το αξίωμα ευρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχίαν με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και τους υψηλούς στόχους του χώρου, δεν δικαιούται απεριόριστου σεβασμού λόγω ιδιότητος και δη από πνευματικούς ανθρώπους. Και το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου συνιστά έναν πραγματικά καταξιωμένο θεσμό με έξι δεκαετίες προσφοράς. Η επιχειρηθείσα μετονομασία και προσαρμογή του στα μέτρα του εισαγόμενου φωστήρα έδειξε ότι αυτό που θα γινόταν δεν θα είχε καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε. Η παλλαϊκή αντίδραση του καλλιτεχνικού κόσμου, και όχι μόνον, οδήγησε μεν σε παραίτηση τον περί ου ο λόγος κύριον, αλλά ουδόλως συνεκίνησε αυτούς που τον μετεκάλεσαν και είναι οι ηθικοί αυτουργοί του ανουσιουργήματος. Επί του παρόντος οι προσδοκούντες στιγμές καλλιτεχνικής ανατάσεως για το καλοκαίρι παραμένουν σε στάση αναμονής…

Νίκος Ερρ. Ιωαννου
Καρδιολόγος