ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Είναι πρωτοφανής η φοροεπιδρομή

Κύριε διευθυντά
Σε συνέχεια του άρθρου «Οκτώ ενοίκια τον χρόνο στην εφορία», το οποίο δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» στις 24/5/2016, προσθέτω τα παρακάτω.

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία ξεπερνά αθροιστικά το εκατομμύριο και έχουν εισόδημα από αυτά μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ η φορολόγηση του εισοδήματος άνω των 35.000 ευρώ θα ισούται ή ακόμα θα ξεπεράσει το 100%, δηλαδή ένας έντιμος και νομοταγής πολίτης δεν δικαιούται πια εισόδημα για το τμήμα άνω των 35.000 ευρώ, πράγμα πρωτοφανές για ένα ευνομούμενο κράτος.

Συγκεκριμένα, για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ η φορολόγηση θα κυμαίνεται μεταξύ 55,1% και 58,6% = {45% + (6,5 με 10)% + 3,6%}, ενώ από τον ΕΝΦΙΑ θα επιβαρύνεται το εισόδημα με τουλάχιστον ακόμα 43%. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένα ακίνητο αποδίδει ετήσιο ενοίκιο προ φόρων περίπου 5% με 6% της πραγματικής αξίας του ή το 3% με 5% με αντικειμενικές τιμές.  Συνεπώς, ο ΕΝΦΙΑ θα απαιτήσει από τον βασικό φόρο περίπου 10% του ενοικίου και από τον συμπληρωματικό φόρο περίπου 33% του ετήσιου ενοικίου (1% της αντικειμενικής αξίας εάν υποθέσουμε ότι το ετήσιο ενοίκιο είναι περίπου το 3% της αντικειμενικής αξίας). Στη Γαλλία, όταν ο σοσιαλιστής Ολάντ άρχισε με την υπερφορολόγηση το Conseil Constitutionnel κινητοποιήθηκε και όρισε έναν κόφτη στα 75%. Εμείς εδώ;

Π. Μαγκακης – Φορολογούμενος