ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η αναγέννηση της εθνικής παιδείας

Κύριε διευθυντά
Προϋπόθεση για την αναγέννηση της Ελλάδας αποτελεί η ριζική μεταρρύθμιση και η αναγέννηση της εθνικής μας παιδείας.

Και η αναγέννηση της παιδείας θα ξεκινήσει από την αναδιοργάνωση της λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας στη βασική εκπαίδευση, Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Βασικός συντελεστής για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την απόδοση του εκπαιδευτικού έργου είναι ο διευθυντής.

Πρωταρχική, λοιπόν, αλλαγή που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία και την απόδοση της σχολικής μονάδας είναι η ανάθεση της διεύθυνσης των σχολικών μονάδων σε «μάνατζερ» εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και θα έχουν αξιολογηθεί για τις ικανότητές τους ως απόφοιτοι ειδικών σχολών για τη διοίκηση σχολικών μονάδων. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στις συντεχνίες των εκπαιδευτικών, οι μάνατζερ – διευθυντές πρέπει να έχουν αυξημένες δικαιοδοσίες στη χάραξη των στόχων και την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της ασκούμενης εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα ευθύνης τους.

Επίσης είναι σημαντικό να έχουν στη δικαιοδοσία τους τον έλεγχο της υπηρεσιακής ικανότητας και της απόδοσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους τεθειμένους στόχους, καθώς και την αξιολόγησή τους, ώστε να αξιοποιούν τον καθένα –ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει– για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου και τη μόρφωση των παιδιών. Εάν δημιουργηθεί ένα τέτοιο σώμα «μάνατζερ» εκπαιδευτικών και θεσμοθετηθεί ο διορισμός των διευθυντών υποχρεωτικά από αυτό το σώμα, θα εκλείψει η ενδημούσα αναξιοκρατική στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσης από τις «Κλαδικές» των κυβερνητικών κομμάτων με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ουδέποτε έχουν αξιολογηθεί σε ολόκληρη τη θητεία τους και οι οποίοι το μόνο προσόν που διαθέτουν είναι η συνδικαλιστική τους δράση. Με τέτοια… «προσόντα» οι διευθυντές των σχολείων επόμενο είναι να βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να καθοδηγήσουν ή και να ελέγξουν –όταν χρειάζεται– τους υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς.

ΒασΙλης Ψαριανος
Φιλόλογος – Συγγραφέας
Χολαργός