ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Προϊόντα της διάνοιας»

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο του Μεγάλου Σαββάτου της «Κ» γίνεται αναφορά στη μάστιγα του εμπορίου προϊόντων απομίμησης, των γνωστών και ως «μαϊμούδων». Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πράγματι ανησυχητικές διαστάσεις. Ωστόσο, υπογραμμίζει και τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δη των εμπορικών σημάτων, των οποίων η προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς, διανομείς, καταναλωτές κι εντέλει για την κοινωνία αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος. Από σειρά ερευνών που διεξήχθησαν από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (www.euipo.europa.eu) προκύπτουν τα εξής θεαματικά αποτελέσματα: μερίδιο περίπου 39% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της Ε.Ε. προέρχεται από κλάδους στενά συνδεδεμένους με τη διανοητική ιδιοκτησία ενώ το μερίδιο της συνολικής απασχόλησης στην Ε.Ε. που προέρχεται από αυτούς τους κλάδους είναι περίπου 26%. Εκτιμάται ότι για την Ελλάδα τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στο 33% για το ΑΕΠ και στο 20% για την απασχόληση.  Ωστόσο παρά τη σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που την αντιμετωπίζουν ως αναγκαίο κακό. Περίπου το 50% των Ελλήνων καταναλωτών θεωρεί ότι είναι αποδεκτή η παράνομη λήψη υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για προσωπική τους χρήση και θεωρεί πως η αγορά προϊόντων απομίμησης αποτελεί έξυπνη πράξη εξοικονόμησης χρημάτων, ενώ μια μικρότερη μερίδα θεωρεί πως μια τέτοια αγορά συμβολίζει πράξη αντίδρασης έναντι του κατεστημένου.

Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι η πειρατεία και τα προϊόντα απομίμησης θυματοποιούν την κοινωνία εν γένει. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η καταπολέμηση των φαινομένων αυτών θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης, ενόψει της διαρκούς συρρίκνωσης του ΑΕΠ της χώρας, ενταγμένη στα πλαίσια των προσπαθειών για ανάσχεση της ανεργίας και αύξηση των φορολογικών εσόδων. Aλλωστε, η προστασία των προϊόντων της διάνοιας θα έπρεπε πράγματι να είναι υπόθεση όλων μας.

Στεφανος Τσιμικαλης – Δικηγόρος