ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η αναθεώρηση του Συντάγματος

Κύριε διευθυντά
Το 2015-16 η χώρα βουλιάζει εξαιτίας δύο θεσμικών ατελειών.

1. Της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρέπει να γίνεται από τον κυρίαρχο λαό και να περιβληθεί με δικαιώματα. Ούτε εκλογές θα είχαμε «νυν και αεί», θα υπάρχει αντικαταστάτης του και ο ρόλος του θα είναι ουσιώδης.

2. Η συνηγορία στα αστικά να είναι προαιρετική, με δικαίωμα μιας αναβολής για κάθε διάδικο, υπό τον όρο της καταβολής από τον αιτούντα των πραγματικών εξόδων όλων των παραγόντων της δίκης. Απεργούν οι δικηγόροι, αργούν οι δικαστές. Ετσι η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και η αποτελεσματικότητά της θα ενισχυθούν; Φοβάμαι όμως επειδή στη Βουλή οι νομικοί έχουν το «πάνω χέρι», τίποτα δεν μπορεί να γίνει, εκτός αν εισέρχονται σε αυτή με ποσόστωση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας είναι νομικοί. Ας μεριμνήσουμε λοιπόν.

Νικος Ι. Γουβιανακης – Μαρούσι