ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πρόστιμα ΚΟΚ και οφειλέτες

Κύριε διευθυντά
Ηκυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα ονόματα μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου.  Μερικές από τις απορίες του απλού πολίτη, είναι οι εξής: 1) Πώς όλοι αυτοί οι μεγαλοοφειλέτες έπαιρναν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τόσα χρόνια για τις συναλλαγές τους; Ή μήπως δεν χρειάστηκαν ποτέ ενημερότητα τόσα χρόνια για τις συναλλαγές τους; Ή μήπως δεν χρειάστηκαν ποτέ ενημερότητα, πράγμα απίθανο; 2) Γιατί δεν ελήφθησαν τον κατάλληλο χρόνο και πριν μεγεθυνθούν οι οφειλές τους τα προβλεπόμενα  αναγκαστικά μέτρα, τα οποία με ιδιαίτερη επιμέλεια και ταχύτητα λαμβάνονται για τους απλούς «ανώνυμους» πολίτες; 3) Εάν στους μεγαλοοφειλέτες χορηγούνται ενημερότητες, που προφανώς έγινε, τι έγινε με τους υπαλλήλους και τους εφόρους που τους χορήγησαν την ενημερότητα; Τιμωρήθηκε κανείς ή όχι και γιατί, ή μήπως επιβραβεύτηκαν με προαγωγές; 4) Γιατί οι απλοί «ανώνυμοι», όπως μας λένε, πολίτες που οφείλουν στο Δημόσιο θα πρέπει να πάνε στη ΔΟΥ, χάνοντας ώρες ή και ολόκληρο το πρωινό, για να λάβουν ενημερότητα για ένα (1) μήνα και να μη μπορούν να τη λάβουν, έστω για ένα (1) μήνα, ηλεκτρονικά; 5) Γιατί δεν χορηγείται ηλεκτρονικά ενημερότητα στον ένα εκ των συζύγων όταν οφείλει ο έτερος, αφού ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ξεχωριστά για τον καθένα και έκαστος σύζυγος ευθύνεται μόνο για τον φόρο που του αναλογεί; 6) Γιατί την περίοδο της κρίσης που διερχόμεθα να μη μειωθούν τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τουλάχιστον στις μη σοβαρές παραβάσεις, ώστε να προσαρμοσθούν στις επικρατούσες σήμερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες; Είναι, αν μη τι άλλο, εξωφρενικό το πρόστιμο της παράνομης στάθμευσης να είναι στα 80 ευρώ όταν το ημερομίσθιο είναι στα 20 ευρώ. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, όσον αφορά την, αναγκαστικά λόγω ελλείψεως σχετικών χώρων, συνηθέστατη αυτή παράβαση, αφενός μεν ο υπερβάλλων ζήλος των αρμοδίων οργάνων, αφετέρου δε, ότι στις χιλιάδες των καθημερινών παρανόμων σταθμεύσεων, πολύ μικρό ποσοστό δυσχεραίνει όντως την κυκλοφορία, π.χ. σε γωνίες, σταυροδρόμια, διπλή σειρά κ.λπ. 7) Μήπως θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα διοικητικά μέτρα αφαίρεσης πινακίδων κ.λπ. επί το επιεικέστερον, δοθέντος ότι αντίκειται όχι μόνο στην κοινή λογική αλλά ενδεχομένως και στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η αφαίρεση των πινακίδων των αυτοκινήτων για παράνομη στάθμευση για 20 ολόκληρες ημέρες και η απόδοσή τους παρά την πληρωμή του προστίμου. 8) Τέλος, μήπως θα πρέπει η τοποθέτηση των πινακίδων να μην ανήκει αποκλειστικά στους δήμους, αλλά να έχει συμμετοχή και αποφασιστική γνώμη και η Τροχαία, η οποία θα κληθεί για την εφαρμογή τους;

Γεωργιος Σγουρογλου, Αγία Παρασκευή