ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Απάθεια, αφασία, ραθυμία, αποχή

Κύριε διευθυντά
Η χώρα μας έχει καταρρεύσει. Οχι μόνον οικονομικά, αλλά πρωτίστως και κυρίως δομικά, πολιτικά και διοικητικά. Το κράτος ως μηχανή προγραμματισμού και αποστολής των διοικούντων, από τον υψηλόβαθμο μέχρι τον ταπεινό υπηρέτη, της τελευταίας βαθμίδας, δεν παράγει έργο. Υπάρχει μια υποβόσκουσα απάθεια, αφασία, σήψη, ραθυμία και αποχή όλων των επιμέρους υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπηρετούντων στον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου και σε όλα τα εξαρτώμενα απ’ αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η συμπεριφορά αυτή δυστυχώς διαχέεται: Πρώτον, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους οργανικούς και οργανωτικούς σχηματισμούς του Δημοσίου και, δεύτερον, σε όλο το φάσμα και σε όλη την έκταση των ατόμων της νέας γενιάς. Θα αναφερθώ, όλως ενδεικτικά και περιληπτικά, σε 2 περιπτώσεις και μόνον, όχι για να κομίσω γλαύκα, αλλά για την επικύρωση και επαλήθευση όσων προανέφερα: 1) Η υπηρεσία του Κτηματολογίου Θεσσαλονίκης καθυστερεί, εμπαίζοντάς μας επί εξαμήνου, την καταχώριση μιας γεωμετρικής μεταβολής που σχετίζεται με ακίνητό μας, το οποίο κατέλαβε ύστερα από προηγηθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση η με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο «Αττικό Μετρό Α.Ε.». 2) Η «Αττικό Μετρό Α.Ε.» περιέφραξε εδώ και δύο χρόνια την απαλλοτριωθείσα έκταση όπου εκτελεί έργα διαδρόμου προς Καλαμαριά και δεν πληρώνει ουδένα, αναβάλλοντας συνεχώς τις δικασίμους των δικαστηρίων. Αυτή είναι η κατάληξη και η τραγική κατάσταση στην οποία βυθίστηκε η κοινωνίας μας. Δυστυχώς, οι νεοελληνες (επιστήμονες και μη) μεταναστεύουν στο εξωτερικό, αφού η ανεργία των νέων μας, ηλικίας μέχρι 25 ετών, υπερβαίνει το 48%, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην «Καθημερινή».

Μιχαηλ Γ. Καϊκλης, Επίτιμος δικηγόρος