ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εισαγωγές-εξαγωγές λέξεων και εκφράσεων

Κύριε διευθυντά
Εξαιρετικό ενδιαφέρον και επίκαιρο το κείμενο του συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά, στην έγκριτη εφημερίδα σας (28/9/17), που αναφέρεται σαν άκριτη «εισβολή» ξένων λέξεων, ιδιαίτερα αγγλικών, στην ελληνική γλώσσα, πρόβλημα που όντως, τον τελευταίο καιρό, έχει προσλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις. Βέβαια, η αλληλοδιείσδυση λέξεων μεταξύ της ελληνικής και των ευρωπαϊκών γλωσσών είναι φαινόμενο διαχρονικό και συμβάλλει στον αμοιβαίο εμπλουτισμό του λεξιλογίου κάθε χώρας. Είναι γνωστό ότι χιλιάδες ελληνικές λέξεις από τους χώρους της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της τεχνολογίας έχουν εισαχθεί στις ευρωπαϊκές γλώσσες, ιδιαίτερα στη γαλλική (πρβλ. J. Bouffatigue – A. M. Pelrieu, Οι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα), γιατί η ελληνική γλώσσα προσφέρεται, με αξιοθαύμαστο τρόπο, για τη δημιουργία νέων λέξεων. Παράλληλα, στην ελληνική έχουν εισαχθεί, κατά καιρούς, εκατοντάδες λέξεις από τη λατινική, την ιταλική, τη γαλλική, την τουρκική, τη σλαβική κ.ά., οι οποίες, όμως, έχουν ενταχθεί κανονικά στο ελληνικό κλιτικό σύστημα. Στη σημερινή, όμως, πραγματικότητα η χρήση των αγγλικών κυρίως λέξεων, από τα ΜΜΕ, γίνεται καθ’ υπερβολήν και ανεξέλεγκτα, ενδεχομένως για λόγους εντυπωσιασμού και ξενομανίας, ενώ κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχες ελληνικές. Αποτελεί, ασφαλώς, χρέος της Ακαδημίας Αθηνών, ως ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας μας, να επιληφθεί πάραυτα του σοβαρού αυτού θέματος, ώστε οι νεοεισερχόμενες ξένες λέξεις να εντάσσονται μεταγλωττισμένες στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας και να μη χρησιμοποιούνται αυθαίρετα και αναφομοίωτα. Ετσι, θα αποφευχθούν κακόηχες και δυσνόητες αγγλικές εκφράσεις, ακόμη και στον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες προφανώς υπονομεύουν το κύρος και την αξία της γλώσσας μας.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ. φ. Σύμβουλος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων