ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι τυφλοί, οι τράπεζες, η παρουσία μαρτύρων

Οι τυφλοί, οι τράπεζες, η παρουσία μαρτύρων

Κύριε διευθυντά
Η Πανελλήνια Ενωση Τυφλών, που νόμιμα εκπροσωπείται, προσφεύγει σε εσάς ως τελευταία ελπίδα για τους εξής λόγους:

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν στείλει βεβαίωση ότι θα εξαλειφθεί ο όρος της παρουσίας κάθε τυφλού ατόμου στα υποκαταστήματά τους με τη συνοδεία μαρτύρων για απλές συναλλαγές όπως π.χ. ανάληψη χρημάτων τους, σύνταξής τους κ.λπ. και πως τον ρόλο αυτόν θα τον έχουν δύο τραπεζικοί υπάλληλοι, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις τηρείται το παλαιό καθεστώς με αποτέλεσμα:

1) Να καταρρακώνεται διαρκώς η προσωπικότητα των τυφλών ατόμων.

2) Να αναγκάζονται μη έχοντας άλλη επιλογή, να παρουσιάζουν μάρτυρες κατ’ ανάγκη, οι οποίοι στο τέλος μπορούν να μετατραπούν (και έχει συμβεί αυτό πολλές φορές) σε ληστές εναντίον τους και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τους ακολουθούν ως το σπίτι τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης έχει υποβληθεί σχετικό υπόμνημα από τον Ιούνιο του 2017 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα εκθέτοντάς του τα παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν μας απήντησε ποτέ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Εκ της Διοικήσεως
Ο πρόεδρος Κ. Καραμανος,
Ο γεν. γραμματέας, Κ. Παπαβασιλοπουλος