ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από την επικοινωνία στην κατανάλωση

apo-tin-epikoinonia-stin-katanalosi-2254955

Κύριε διευθυντά
Από μια παγκόσμια σύγκριση μεταξύ διαφόρων χωρών προκύπτει ότι σε χώρες όπου οι δαπάνες επικοινωνίας έχουν μειωθεί δραστικά, έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Ενώ σε άλλες χώρες όπου οι δαπάνες επικοινωνίας παρέμειναν σταθερές, το αποτέλεσμα ήταν οι καταναλωτικές δαπάνες να αυξηθούν. Προφανώς υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ δαπανών επικοινωνίας και ετοιμότητας κατανάλωσης του πληθυσμού, και έτσι έμμεσα της οικονομικής ανάπτυξης των εκάστοτε χωρών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν υφίσταται επικοινωνία, δεν υπάρχει κατανάλωση και οικονομική ανάπτυξη. Για αυτό τον λόγο πρέπει να εξετάσουμε την ανάπτυξη της κατανάλωσης σε μια χώρα με την ύπαρξη της επικοινωνίας, γιατί η αποφυγή της κατανάλωσης και της διάθεσης του πληθυσμού για αγορές, επηρεάζει την εσωτερική ζήτηση και επομένως αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη.

Η σημασία της επικοινωνίας για την επιτυχία στην αγορά είναι από καιρό κοινό μυστικό. Η επικοινωνία δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πελάτη, εξυπηρετεί τον προσανατολισμό, κάνει γνωστές τις καινοτομίες και μας καθιστά ενήμερους σε ό,τι αφορά τις προσφορές στην αγορά. Οταν λείπει ο προσανατολισμός και η επικοινωνιακή εμπιστοσύνη προς την επιχείρηση, τότε το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η κατανάλωση. Το παλαιό ρητό «όποιος δεν έχει επικοινωνιακή εμπιστοσύνη, πεθαίνει», ισχύει μέχρι σήμερα.

Αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Απτό παράδειγμα για τη χώρα μας είναι το θέμα της μείωσης ή μη μείωσης των συντάξεων, που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει επικοινωνιακή εμπιστοσύνη, με συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης και επομένως της οικονομικής ανάπτυξης.

Νικολαος Παπαβασιλειου, Ομότιμος Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών