ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Βούλομαι μενείν… χωρίς αποθανείν

Βούλομαι μενείν… χωρίς αποθανείν

Κύριε διευθυντά
Μετά τη δημοσίευση επιστολών στην «Κ», αναφορικά με τη μη χρήση της δοτικής και του απαρεμφάτου, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ψηφής παραθέτει την εξής «παλαιότερη αλληλογραφία» μεταξύ δασκάλου στο χωριό Ορφανά Καρδίτσας και επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης: «Εν Ορφανίοις ου δύναμαι μενείν. / Εάν εν Ορφανίοις ου δύνασαι μενείν, απολύω υμίν. / Μενείν, μενείν, κ. επιθεωρητά, εν Ορφανίοις έως ότου αποθανείν».

Εγώ έχω διαβάσει τον εξής σχετικό διάλογο, την περίοδο της Κατοχής με τις τρομακτικές στερήσεις και την ταλαίπωρη ζωή μας, μεταξύ δασκάλου στα Αρφαρά Μεσσηνίας και υπουργείου Παιδείας:

– Εκεί εν Αρφαροίς, ου δύναμαι μενείν. Κλαύσατε ως ποινήν την τύχην την εμήν κι ευθύς διαταχθείν ίνα μετατεθείν.

– Επειδή ει μενείν εκεί αποθανείν, κοινοποιούμεν υμίν, απόλυσιν ωμήν, τρις γένοιτο, αμήν.

– Παράκλησιν εμήν, ικέτιδα θερμήν, ανακαλώ υμίν παραίτησιν εμήν και βούλομαι μενείν, χωρίς αποθανείν.

Γρηγορης Γ. Βαρελας, Θρακομακεδόνες Αττικής