ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μαργαριτάρια (και) με τα αριθμητικά

Μαργαριτάρια (και) με τα αριθμητικά

Κύριε διευθυντά
Επιτρέψτε μου, μέσα από τις σελίδες της «Καθημερινής», να επισημάνω ένα λάθος που κάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι εκφωνητές του ραδιοφώνου και οι παρουσιαστές της τηλεόρασης, ακόμα και ο καλύτερος μεταξύ τους. Το επισημαίνω με την ελπίδα ότι κάποιοι από αυτούς θα ενημερωθούν και θα το διορθώσουν, πριν τελικά παγιωθεί στην καθομιλουμένη. Πρόκειται για τη λανθασμένη χρήση απόλυτων αριθμητικών, εκεί όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα τακτικά αριθμητικά. Τα απόλυτα αριθμητικά δηλώνουν το πλήθος κάποιων πραγμάτων, π.χ. «δέκα βιβλία». Τα τακτικά αριθμητικά δηλώνουν τη θέση που έχει κάτι σε μία σειρά από όμοια π.χ. «ο ένατος μήνας». Ετσι ακούγονται να λένε «της δέκα επτά Νοέμβρη» αντί «της δεκάτης εβδόμης του Νοέμβρη». Σε λίγο θα λένε «της είκοσι οκτώ Οκτώβρη» αντί «της εικοστής ογδόης του Οκτώβρη». Λανθασμένα έλεγαν εκείνες τις ημέρες για την πυρκαγιά «της είκοσι τρεις Ιουλίου» αντί «της εικοστής τρίτης Ιουλίου». Με την ευκαιρία και επειδή, εκτός από τα λάθη στη χρήση των αριθμητικών, τα «μαργαριτάρια» κάθε μορφής πέφτουν σαν το χαλάζι σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, μήπως θα έπρεπε η ΕΣΗΕΑ να εξετάσει τη λήψη κάποιου μέτρου για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που αλλοιώνει την εθνική μας γλώσσα;

Στράτος Ανδρόνικος, Χαλάνδρι