ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο πειρατής Νέγρης και μια πλαστογραφία

o-peiratis-negris-amp-nbsp-kai-mia-plastografia-2278823

Κύριε διευθυντά
Τα πρόσφατα περιστατικά, κατά τα οποία καταδικασμένοι και εκτίοντες την ποινή των εις τας φυλακάς της χώρας απολύονται τούτων, διότι προσεκόμισαν εις τας αρμοδίας αρχάς πλαστά ιατρικά έγγραφα, φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το… πρωτότυπον. Ετσι, ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα Η ΕΛΠΙΣ βρήκα παρεμφερές περιστατικό, το οποίο και παραθέτω.

Η ΕΛΠΙΣ, 27.5.1848 – Ο περιβόητος πειρατής Νέγρης, καταδικασθείς υπό του Κακουργιοδικείου Αθηνών, έλαβεν την βασιλικήν χάριν κατά την ημέραν των γενεθλίων του βασιλέως. Ο κ. υπουργός της Δικαιοσύνης, διισχυριζόμενος ότι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Λεκάτης, δολίως παρενέγραψε το όνομα του ρηθέντος πειρατού εις τον κατάλογον εκείνον, δι’ ους ο υπουργός προυκάλεσεν την βασιλικήν χάριν, απέβαλε τον υπάλληλον τούτον της υπηρεσίας (…) αλλ’ ουχ’ ήττον φρονούμεν, ότι ο υπουργός διά της παύσεως του υπαλλήλου δεν σκεπάζει την ευθύνην του.

Σημειώνω την τελευταίαν παράγραφον της εφημερίδος της εποχής του Οθωνος, η οποία επισημαίνει και τονίζει την ευθύνην του υπουργού.

Αντώνης Ν. Βενέτης, Μοναστηράκι Δωρίδος