ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Υπάρχει κι άλλος λογαριασμός εκλογών

Υπάρχει κι άλλος λογαριασμός εκλογών

Κύριε διευθυντά
Οι εκλογές είναι αναμφισβήτητα ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, αφού με αυτές εκφράζεται η εκάστοτε επιθυμία των ψηφοφόρων, δηλαδή του λαού. Και το να ψηφίζει κανείς δεν είναι μόνο υποχρέωσή του, αλλά και ένα πολύ ισχυρό δικαίωμα. Ολα αυτά είναι καλά και ωραία. Σκόπιμο όμως είναι και να αποφεύγονται οι συχνές εκλογές, γιατί αυτές στοιχίζουν πολύ ακριβά.

Και μιλώντας για κόστος, δεν αναφέρομαι στην παράλυση του κράτους κατά την προεκλογική περίοδο, ούτε στις έκτακτες παροχές (μικρές ή μεγάλες) των εκάστοτε κυβερνώντων, προκειμένου να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Αναφέρομαι σε ένα κόστος που είναι εύκολα μετρήσιμο. Και αυτό αφορά κυρίως τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις για δικαστικούς αντιπροσώπους, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς, μέλη επιτροπών κ.λπ. . Επίσης αφορά κυρίως την αγορά των απαιτούμενων τόνων χαρτιού, την εκτύπωση και προώθηση των ψηφοδελτίων, την προμήθεια των υλικών για τα εκλογικά κέντρα (κάλπες, θέσεις ψηφοφορίας, γραφικά) κ.λπ. Αναρωτιέμαι. Δεν θα μπορούσε το υπουργείο Εσωτερικών να μας ενημερώσει για το κόστος των παραπάνω μετρήσιμων μεγεθών, που καταβλήθηκε για τις πρόσφατες πολλαπλές εκλογές;

Νικος Δυοβουνιωτης, Πολιτικός Μηχανικός, Κηφισιά