ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πωλήσεις ακινήτων και κληρονομιές

Πωλήσεις ακινήτων και κληρονομιές

Κύριε διευθυντά
Ανέγνωσα στην «Οικονομική Καθημερινή» της 13/7/2019 το ρεπορτάζ του κ. Νίκου Ρουσάνογλου, σύμφωνα με το οποίο έχει διαπιστωθεί ουσιώδης αύξηση μεταβιβάσεως ακινήτων, κυρίως εξοχικών, στα ελληνικά νησιά προς αλλοδαπούς, και μου δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός. «Εάν το φαινόμενον αυτό είναι επωφελές ή ζημιογόνον για την εθνική μας οικονομία». Βεβαίως εκ της πωλήσεως των ακινήτων μας αυτών σε ξένους θα εισαχθεί αρκετόν συνάλλαγμα. Εάν τούτο διατεθεί από τους πωλητές στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τότε καλώς να γίνουν οι πωλήσεις των ακινήτων μας, εάν όμως τα εισπραχθησόμενα χρήματα αναλωθούν από τους πωλητές των που δεν ίδρωσαν για να τ’ αποκτήσουν αλλά τα κληρονόμησαν από τους γονείς των σε δαπάνες πολυτελείας, τι μέλλει γενέσθαι;

Είναι απόλυτη ανάγκη με τα έσοδα αυτά να συγκροτηθούν πάσης μορφής βιομηχανικές επιχειρήσεις για να δώσουν εργασία στους νέους και έσοδα στο κράτος. Αντιθέτως εάν τα χρήματα αυτά διατεθούν από τους κληρονομήσαντας αυτά σε δαπάνες πολυτελείας, τότε σύντομα θα περιέλθουμε σε οικονομική δυστυχία.
Ας προσέξουν λοιπόν οι κληρονομήσαντες από τους γονείς των τα ακίνητα αυτά, γιατί είναι ενδεχόμενον ούτοι να βρεθούν σύντομα στον δρόμο άνεργοι και παράλληλα να έχουν χάσει και τα ακίνητά των…

Τάσος Νασόπουλος,  Τέως δικηγόρος