ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι νεότερες γενιές και ο ημέτερος εμφύλιος

Οι νεότερες γενιές και ο ημέτερος εμφύλιος

Κύριε διευθυντά
Ο κ. Αγγελος Στάγκος στις 21 Ιουλίου έγραψε το άρθρο «ΔΕΗ, περιβάλλον και Μακρόνησος», όπου κάνει ιστορική αναδρομή της ίδρυσης και μεγέθυνσης της ΔΕΗ. Και τονίζει την ανάγκη στροφής της Επιχείρησης προς φιλικότερες για το περιβάλλον λύσεις, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες.

Προτείνει μάλιστα, σαν την προσφορότερη λύση την αξιοποίηση που θα μπορούσε να γίνει στη Μακρόνησο. Μία λύση που έχει επισημανθεί και από άλλους και μάλιστα ειδικούς στα της ενέργειας.

Η θέση, η εγγύτητα με την Αττική και το κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της, καθιστούν τη λύση μοναδική.

Αναφέρει, όμως, στο τέλος ότι «τα δύο στρατόπεδα… μπορούν να διατηρηθούν ως χώροι μνήμης και τιμής για όσους θέλουν να θυμούνται τον εμφύλιο».

Μπορεί ο κ. Στάγκος, ίσως, να θέλει να ξεχάσουμε τον εμφύλιο. Κάτι τέτοιο όμως είναι ιστορικό και εθνικό λάθος. Διότι το έγκλημα του εμφυλίου που πήγε τη χώρα πίσω δεκαετίες, πρέπει να μείνει στη μνήμη για να μπορούν οι μελλοντικές γενιές να μη διανοηθούν να υποπέσουν ξανά σε τέτοιες αδελφοκτόνες περιπέτειες.

Αλλωστε, ο μέγας Σολωμός έλεγε: «Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές».

Δημητρης Γεωργαντας, Χειρουργός, Μαρούσι