ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ωρα αλλαγών και για τις εξουσιοδοτήσεις

ora-allagon-kai-gia-amp-nbsp-tis-exoysiodotiseis-2331648

Κύριε διευθυντά
Ολοι οι άνθρωποι θα χρειαστεί πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, να εξουσιοδοτήσουν έναν συγγενή ή φίλο τους για να τους εκπροσωπήσει σε κάποια υπηρεσία. Το να κάνει όμως κανείς μια «σωστή» εξουσιοδότηση είναι ταλαιπωρία, αλλά και δαπανηρή υπόθεση.

Στην πιο απλή περίπτωση θα πρέπει πρώτα να μεταβεί σε έναν δικηγόρο για να συντάξει την εξουσιοδότηση σωστά και νόμιμα. Μετά θα πρέπει να πάει αυτοπροσώπως με την ταυτότητά του ή δύο μάρτυρες στην αστυνομία, ή έστω στα ΚΕΠ, για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του. Στη «σοβαρή» περίπτωση όμως αυτά δεν αρκούν αλλά χρειάζεται να κάνει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τώρα που η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι θα πατάξει τη γραφειοκρατία, νομίζω ότι είναι η ευκαιρία διά… δράση. Γιατί η παραπάνω ταλαιπωρία μπορεί πολύ εύκολα να αποφευχθεί εάν η πολιτεία θέσπιζε την ύπαρξη ενός εντύπου, που να λέγεται «Τυποποιημένη εξουσιοδότηση». Στην αρχή αυτού του εντύπου θα συμπληρώνονται τα στοιχεία τόσο αυτού που εξουσιοδοτεί, όσο και του εξουσιοδοτούμενου. Μετά θα αναγράφεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης.

Τέλος, ο εξουσιοδοτών θα δηλώνει υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι σωστά, και θα το συμπληρώνει με την υπογραφή του και τη σχετική ημερομηνία. Βέβαια, η μετάβαση στο ΚΕΠ για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του θα είναι απαραίτητη.

Φυσικά, στον σχετικό νόμο θα καθορίζονται οι ανάλογες ποινές για την περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Πιστεύω ότι αυτές μπορεί να είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου 1599/86.

Δηλαδή σε απλή περίπτωση φυλάκιση μηνών, ενώ εάν η ψευδής δήλωση γίνεται για να προσπορίσει σ’ αυτόν (ή σε κάποιον άλλο) περιουσιακό όφελος, κάθειρξη μέχρι 10 ετών!

Ας ελπίσουμε ότι οι αρμόδιοι του υπουργείου Εσωτερικών θα επιληφθούν και αυτού του ελάχιστου θέματος, που ταλαιπωρεί όμως τους πολίτες.

Νικος Δυοβουνιωτης, Πολιτικός μηχανικός, Κηφισιά