ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το Mathesis, οι ΠΕΚ και το ΙΤΕ

Κύριε διευθυντά
Σε πρόσφατο άρθρο τακτικού συνεργάτη σας («Κ», 14/4/17) γίνεται μια πολύ επαινετική αναφορά στο έργο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (ΠΕΚ) και του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis. Τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Μια σύντομη διευκρίνιση είναι όμως αναγκαία.

Οι ΠΕΚ, όπως και το Mathesis, δεν αποτελούν τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως λανθασμένα αναφέρεται στο άρθρο, αλλά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν ως ανεξάρτητος –και πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος– εκδοτικός οργανισμός. Δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ –άμεσης ή έμμεσης– κρατικής επιχορήγησης.

Επομένως η ανάμειξη των ΠΕΚ – Mathesis και του ονόματός μου σε μια διαφωνία του Πανεπιστημίου Κρήτης με το υπουργείο Παιδείας δεν έχει θέση και οφείλεται σε ατελή πληροφόρηση.

Η διευκρίνιση είναι αναγκαία γιατί αποτελεί μια πάγια αρχή των ΠΕΚ και των ανθρώπων τους –η οποία τηρήθηκε με ευλάβεια από την ίδρυσή τους έως σήμερα– να εκπροσωπούν (κυρίως με το έργο τους) μόνο θεμελιώδεις πνευματικές και κοινωνικές αξίες και να μην εμπλέκονται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις κι ούτε να εκφέρουν δημόσιο λόγο με πολιτικά χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι η παραπάνω διευκρίνιση αποτελεί συνεπή εφαρμογή αυτής της αρχής.

Στεφανος Τραχανας, Διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis