ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ρεμντεσιβίρη και η COVID-19

Η ρεμντεσιβίρη και η COVID-19

Kύριε διευθυντά
Στην εφημερίδα σας (Σάββατο 25.4.2020) δημοσιεύ́θηκε (σελ. 10) ανυπό́γραφο άρθρο υπό τον τίτλο «Ηλιακό φως και θερμοκρασία κατά COVID-19 – Απογοητευτικά τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης της ρεμντεσιβίρης».

Στο δημοσίευμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων: «[…] Την ίδια στιγμή απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης ρεμντεσιβίρης της αμερικανικής Gilead Sciences που χορηγείτο κατά του ιού Εμπολα. Μελέτη που εκπονήθηκε στην Κίνα σε 237 πάσχοντες από COVID-19 χωρισμένους σε δύο ομάδες μία εκ των οποίων έλαβε το αντιιικό ενώ η άλλη ψευδοφάρμακο, κατέδειξε ότι η ρεμντεσιβίρη δεν βελτίωσε την κλινική εικόνα των ασθενών ούτε μείωσε τις συγκεντρώσεις του ιού στο αίμα τους, ενώ διεκόπη εξαιτίας των σοβαρών παρενεργειών του φαρμάκου.

Αρχικά η αποτυχία της κλινικής μελέτης αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων κλινικών μελετών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά γρήγορα αποσύρθηκε καθώς, όπως δήλωσε αξιωματούχος του ΠΟΥ, τα συμπεράσματα ακόμα αναλύονται από επιστημονική επιτροπή́ […]».

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο υπόψη δημοσίευμα –τα οποία αποτελούν άκριτη αναπαραγωγή άλλων δημοσιευμάτων, χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη διασταύρωση– στερούνται βασιμότητας με αποτέλεσμα να μη συνιστούν έγκυρη ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της υπόψη μελέτης δημοσιεύθηκαν χωρίς την έγκριση των υπεύθυνων για την εκπόνησή της. Επιπλέον, πουθενά –ακόμα και σε αυτά τα μη εγκύρως δημοσιευμένα αποτελέσματα– δεν αναφέρεται ότι η μελέτη «διεκόπη εξαιτίας των σοβαρών παρενεργειών του φαρμάκου».

Στο σημείο αυτό, αξίζει να μνημονευθεί για την ορθή ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού, ότι η υπόψη μελέτη τερματίστηκε πρόωρα λόγω του χαμηλού αριθμού των ασθενών που συμμετείχαν σε σχέση με τον σχεδιασμό της και συνακόλουθα δεν είναι δυνατό να συναχθούν ασφαλή, από στατιστικής πλευράς, συμπεράσματα.

Οπως ήδη γνωρίζετε από την με ημερομηνία 8.4.2020 ενημερωτική επιστολή στην εφημερίδα σας και η οποία ακόμα και σήμερα αναρτάται στη δικτυακή της πύλη, έχουν σχεδιαστεί και διενεργούνται πολλαπλές κλινικές μελέτες φάσης 3, τα αποτελέσματα των οποίων θα παράσχουν τα απαραίτητα δεδομένα που θα καταδείξουν αν η υπόψη δραστική ουσία (REMDESIVIR) συνιστά αποτελεσματική θεραπεία για την  COVID-19,  καθώς και με ποιους όρους αυτή θα πρέπει να χορηγείται. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών θα καταδείξουν το ποιοι χρήζουν θεραπείας, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει αυτή να χορηγείται.

Κατόπιν τούτου, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι η παρουσίαση ενός τόσο σημαντικού για τους ασθενείς, αλλά και την κοινή γνώμη, θέματος θα έπρεπε να γίνεται με τους όρους της αντικειμενικότητας και της ευρύτητας που επιβάλλει το δημοσιογραφικό λειτούργημα και ιδίως κατόπιν προηγούμενης διασταύρωσης, όπως αρμόζει στην έγκριτη εφημερίδα σας.

Ο Νομικός Σύμβουλος Gilead Sciences Ελλάς, Ηλιας Ι. Μανιατης