ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πώς να κρυφτείς κι από τα γραπτά;

Κύριε διευθυντά
Τα λάθη του προφορικού λόγου, εκτός από εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση. Αντιθέτως, στον γραπτό λόγο είναι ασυγχώρητο να δεινοπαθεί η ελληνική γλώσσα από άτομα που, ως εκ της θέσης τους, πρέπει να είναι επαρκείς χειριστές της και να μπορούν να αντεπεξέλθουν, ιδίως όταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν εντοπίζει ορθογραφικό σφάλμα σε διλημματικές επιλογές και όχι μόνο (ενδεικτικά: «βάλλει» ή «βάλει», «κυρίως» ή «κύριο» και «πρώην» ή «τέως»).

Αφορμή για τα προαναφερόμενα αποτέλεσε η ακόλουθη περικοπή από πρόσφατο δελτίο Τύπου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (15.8.2020) με δηλώσεις του υπουργού κ. Ν. Μηταράκη: «Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει τη μεταναστευτική κρίση, και παρά την πανδημία του κορωνοϊού, συνεχίζουμε να παράσχουμε άσυλο σε όσους το δικαιούνται».

Παρακάμπτοντας τα επουσιώδη («τη μεταναστευτική», «κρίση, και παρά») θέμα εγείρεται με το «συνεχίζουμε να παράσχουμε άσυλο», αντί του ορθού «συνεχίζουμε να παρέχουμε άσυλο». Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι το «δομικό υλικό» αναπαράχθηκε αυτούσιο από μεγάλο πλήθος μέσων ενημέρωσης, ενδεικτικό του μηχανικού τρόπου λειτουργίας τους (αντιγραφή – επικόλληση (copy-paste) και, πιθανότατα, του νεαρού της ηλικίας των εμπλεκομένων, για τους οποίους η άγνωστη λέξη «Τζάρτζανος» μάλλον σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

Δημ. Χατζηδακης, Δρ χημικός μηχανικός, Αθήνα