ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Χαμένοι στο δάσος του Ελληνικού…

Χαμένοι στο δάσος του Ελληνικού…

Κύριε διευθυντά
Μου προξενεί οργή η αδιαφορία της κυβέρνησης στο να αντιμετωπίσει τα διάφορα εμπόδια τα οποία επινοούν όσοι δεν θέλουν να προχωρήσει η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Στο επιχείρημα ότι μπορεί να βρεθούν αρχαία, η απάντηση είναι ότι αν βρεθούν αρχαία κατά την ανασκαφή αυτά μπορεί να διατηρηθούν και να καλυφθούν με κρύσταλλο κατά το υπόδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης.

Στο νέο εύρημα της ύπαρξης δάσους 37 στρεμμάτων, που ανακαλύφθηκε τώρα από το αρμόδιο δασαρχείο, 2 ολόκληρα χρόνια μετά την έγκριση από τη Βουλή της σύμβασης ανάπτυξης της έκτασης 6.300 στρεμμάτων του Ελληνικού, η απάντηση είναι ότι τα 200 πεύκα μπορούν να μεταφερθούν και να φυτευθούν σε τμήμα του χώρου των 2.000 στρεμμάτων που προβλέπεται από τη σύμβαση ανάπτυξης. Αλλά φαίνεται ότι ισχύει το «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει».

Τη στιγμή που η υλοποίηση της σύμβασης ανάπτυξης του Ελληνικού θα δημιουργήσει 70.000 θέσεις εργασίας, σε μια χώρα με 1.500.000 ανέργους, είναι έγκλημα καθοσιώσεως η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της υλοποίησης της σύμβασης. Η ευθύνη βαρύνει τον πρωθυπουργό τον οποίον ψήφισαν οι πολίτες για να βγάλει τη χώρα από την 5ετή ύφεση.

Ιωαννης Τσαχαγεας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, S.M. MIT