ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οντως είσθε κι εσείς «ιν»;

grammata-anagnwstwn--3

Κύριε διευθυντά
Είναι πολλά τα μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα της εποχής μας. Υπάρχουν όμως και μερικά προβληματάκια, που είναι μεν πολύ δυσάρεστα, αλλά αυτά τουλάχιστον μπορούν να επιλυθούν με κάποια προσπάθεια.

Αναφέρομαι στο γεγονός, που όλοι το έχουμε διαπιστώσει, πως κάθε τόσο, μια έκφραση, ή έστω και μια μόνο λέξη, γίνεται «της μόδας» και τότε όλοι τη χρησιμοποιούν ad nauseam! Το γιατί γίνεται αυτό δεν το ξέρω, ίσως ο χρήστης θέλει να αποδείξει ότι είναι και αυτός «ιν», ή θέλει να δείξει ότι είναι και αυτός μορφωμένος κ.λπ. Ετσι τελευταία έγινε πολύ της μόδας η αρχαιοπρεπής λέξη «όντως» αντί της λέξης «πραγματικά». Και είναι βέβαια πολύ ευχάριστο το να θυμόμαστε λίγο και τους προγόνους μας. Είναι όμως και πολύ δυσάρεστο το να κακοποιούμε τη γλώσσα μας προφέροντας λανθασμένα αυτή τη λέξη. Γιατί  ακούω συχνά τους εκφωνητές, αλλά και τους προσκεκλημένους, στην τηλεόραση να προφέρουν τη λέξη «όντως» σαν «όdos». Και όμως έχει τονιστεί επανειλημμένως, ακόμα και από τις στήλες της έγκριτης εφημερίδας σας, ότι οι φθόγγοι «μπ» και «ντ» δεν προφέρονται όπως τα λατινικά στοιχεία b και d (αντίστοιχα), αλλά, για λόγους ευφωνίας, μ-μπ και ν-ντ. Δηλαδή λέμε εμ-μπορος και όχι εboρος, λέμε εν-νταξει και όχι εdάξει. Και αντίθετα, όταν η λέξη έχει ξενική προέλευση, δεν χρησιμοποιούμε την ευφωνία. Δηλαδή τότε λέμε βιdεο και όχι βιν-ντεο, λέμε ρόbα και ρόμ-μπα. Ο κανόνας αυτός είναι τόσο απλός. Δεν μπορούν επιτέλους να τον μάθουν τουλάχιστον οι εκφωνητές κ.λπ. της τηλεόρασης;

Νικος Δυοβουνιωτης, Πολιτικός Μηχανικός, Κηφισιά