ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οταν ο Κ. Καραμανλής είπε «ξηλώστε τα»

Κύριε διευθυντά
Η περιπέτεια για την επένδυση στο Ελληνικό φέρνει στη μνήμη του γράφοντος ένα παρόμοιο γεγονός, την αξιοποίηση της περιοχής Αγ. Κοσμά πριν από εξήντα χρόνια. Μετά την απελευθέρωση της χώρας μας (Οκτ. 1944) στην παραλιακή ζώνη του Ελληνικού και ευρύτερα είχαν εγκατασταθεί στρατιωτικές μονάδες. Η μεγαλύτερη που καταλάμβανε την περιοχή Αγ. Κοσμά ήταν η «Βάση Μηχανικού». Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλο το υλικό γεφυροσκευής, η μεταφορά του οποίου θα εγένετο προς τη Βόρεια Ελλάδα οσάκις οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούσαν. Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής, ως υπουργός Δ.Ε., επεδίωκε την απομάκρυνση της μονάδας από την περιοχή Αγ. Κοσμά για την αξιοποίηση της περιοχής. Η Δ/νση ΜΧ/ΓΕΣ εισηγείτο την παραμονή της και η Βάση Μηχανικού παρέμεινε. Αργότερα, ως πρωθυπουργός, ο Κ. Καραμανλής στην πρώτη διαδρομή του προς το Σούνιο, σταμάτησε στην πύλη του στρατοπέδου, κάλεσε τον στρατιώτη σκοπό της πύλης και του είπε: «Πες στον διοικητή σου όταν επιστρέψω το μεσημέρι, να τα ξηλώσετε όλα από εδώ». Ο συν/χης διοικητής ανέφερε ευθύς αμέσως στον υποστράτηγο δ/ντή ΜΧ/ΓΕΣ την εντολή του πρωθυπουργού ευελπιστώντας ότι για μία ακόμη φορά θα είχαν κάποια αναβολή. Ο δ/ντής ΜΧ/ΓΕΣ τον ερώτησε «Πόσα τολ μέχρι τώρα ξήλωσες;»…

Οι ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ελληνικού –και όχι μόνον– εκτός από την εφαρμογή του «πρωθύστερου σχήματος» ανταποκρίνονται και στη λαϊκή παροιμία «Οπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει».

Χαραλ. Π. Παναγιωταρεας, Τξχος (ΜΧ) ε.α.