ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εκστομίζοντας τραγέλαφους

Κύριε διευθυντά
Το ρήμα «υφαρπάζω» είναι της λόγιας γλώσσας και ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του δέχεται ότι ο παρατατικός του ρ. κάνει και «υφ-άρπαξα», αλλά στο παράδειγμα που χρησιμοποιεί δεν τόλμησε να το βάλει. Προτίμησε ένα «υφήρπασε» που το πήρε από τις εφημερίδες. Προφανώς, τις λίγο παλιότερες, όταν ακόμη οι πολιτικοί δεν έλεγαν «πρώτη Γιούνη», αλλά πρώτη Ιουνίου, και δεν κουβέντιαζαν στο Κοινοβούλιο, αλλά, χειμαρρώδης, ήστραπτε, εβρόντα, ο Γεώργιος Παπανδρέου και απαντούσε ο δωρικός Κωνσταντίνος Καραμανλής, αποδεικνύοντας ότι το «Εργα, όχι λόγια» δεν ήταν σύνθημα αλλά πράξη. Επί του προκειμένου, πάντως, η στοιχειώδης αίσθηση της γλωσσικής αρμονίας θα έπρεπε να υπενθυμίζει στους χρήστες του «υφάρπαξε» ότι η τροπή του «πι» σε «φι» μπροστά από δασυνόμενο δεύτερο συνθετικό δεν ταιριάζει στη δημοτική την οποία χρησιμοποιούν και η οποία έχει τρόπους να αποδίδει στο πι και φι το ίδιο νόημα χωρίς να υποκλέπτει (και όχι… υποκλέβει!) τη λόγια, παράγουσα υβριδικούς τραγέλαφους.

Γερασιμος Μιχαηλ Δωσσας, Θεσσαλονίκη