ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι ζωές των άλλων και οι κακοί οδηγοί

Κύριε διευθυντά
Τόσο οι οδηγοί όλων των τροχοφόρων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ. περιφρονούν τον νόμο, που δεν σέβονται ούτε πινακίδες, ούτε διαβάσεις, ούτε όρια ταχύτητος, ούτε ότι πρέπει να φορούν κράνη και γενικώς δεν ενδιαφέρονται για τις διατάξεις του νόμου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή, όσο και τη ζωή των άλλων, όπως άλλωστε δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία.

Αλλά και οι φύλακες του νόμου, δηλαδή η Τροχαία, επίσης περιφρονεί τον νόμο και δεν ενδιαφέρεται να τον επιβάλει. Μπροστά στον τροχονόμο περνάει ο παραβάτης χωρίς κράνος, ή στρίβει παράνομα, ή έχει σταθμεύσει κλείνοντας τις διαβάσεις ή τον κεντρικό δρόμο και ο φύλακας του νόμου τον αγνοεί.

Αποτέλεσμα η τροχαία αναρχία. Είναι άραγε ιδεολογικό το πρόβλημα; Μέχρι πού θα τραβήξει αυτό;

Αθανασιος Ι. Νικολιτσας