ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γιατί να το κρύψουμε; Τα ψεύδη τέρπουν

Κύριε διευθυντά
Ο Μεσσήνιος Παναγιώτης Πηγαδιώτης (1845-1930, κατ’ άλλους 1827-1930), χαλκέντερος δημοσιογράφος, εκδότης και δεινός σατιριστής του πολιτικού κόσμου της εποχής του, στην αρχή της πολύχρονης σταδιοδρομίας του είχε γράψει:

Τους πολιτικούς εν γένει / στο σφυρί θε να τους βάλω, / τα κακά της κεφαλής των / καθ’ εκάστην θα τους ψάλω!

Ηδη από το 1887 είχε επισημάνει στον «Νέο Αριστοφάνη» της 18.7.1887: «Ο μη ψευδόμενος πολιτικός ομοιάζει με γυναίκα άνευ φιλαρεσκείας».

Δηλ. ο μη ψευδόμενος πολιτικός δεν μπορεί να γίνει αρεστός στους ψηφοφόρους!

Μήπως πρέπει αυτό να προβληματίσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος