ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Εθνική Τράπεζα για τη ΔΕΗ

grammata-anagnwstwn--5

Κύριε διευθυντά
Αναφορικά με το άρθρο της Οικονομικής «Καθημερινής», της Τρίτης 27ης Φεβρουαρίου 2018, υπό τον τίτλο «Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει την “Κ” διαψεύδοντας», η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι αναφορές του δημοσιεύματος περί προτάσεων πώλησης περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ.

Τυχόν συζητήσεις χρηματοοικονομικής συνεργασίας εμπίπτουν στη συνήθη τραπεζική και εταιρική πρακτική, ανακριβείς διαρροές επί των οποίων θίγουν τα συμφέροντα των εμπλεκομένων.
Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν συζητήσεις χρηματοδοτικής συνεργασίας του εταιρικού δανεισμού της ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. παραπέμπει το αναγνωστικό κοινό στο από 25/2/2018 δελτίο Τύπου της ΔΕΗ.

Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Δημητρης Καποτoπουλος, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής
Βασiλης Καραμουζης β. Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής