ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μια ξενάγηση στην ταλαιπωρία

grammata-anagnwstwn--13

Κύριε διευθυντά
Επιθυμώ να παρουσιάσω έναν σύγχρονο χώρο πολύωρης ταλαιπωρίας πολιτών. Πρόκειται για το υποκατάστημα της ΔΕΗ της οδού Αριστείδου 5-7 στην Αθήνα. Για να γίνω σαφής:

Ερχεται η ειδοποίηση της ΔΕΗ για έναν λογαριασμό με την ένδειξη «Λήξη προθεσμίας πληρωμής». Δύο ημέρες πριν από τη λήξη ο λογαριασμός εξοφλείται σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Ερχεται ο επόμενος λογαριασμός, ο οποίος στην ένδειξη «προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό» αναφέρει το ποσό που καταβλήθηκε ήδη στα ΕΛΤΑ. Αρα, πρέπει να γίνει διόρθωση. Στο σημείο αυτό αρχίζει η εξής ταλαιπωρία: α) Αναμονή στην ουρά τουλάχιστον επί μία ώρα για τη διαγραφή του καταβληθέντος ποσού του προηγούμενου λογαριασμού. β) Αναμονή σε δεύτερη ουρά τουλάχιστον επί 45΄ για την εξόφληση του τρέχοντος λογαριασμού.

Σύνολο αναμονής, μεταβάσεως και επιστροφής: δύο ώρες και ένα τέταρτο. Συγχαρητήρια, κύριοι αρμόδιοι της ΔΕΗ και των ΕΛΤΑ.

Συγχαρητήρια, κύριοι πολιτικοί προϊστάμενοι των ως άνω δημοσίων υπηρεσιών.

Ευαγγελος Σπανδαγος, Μαθηματικός – Συγγραφέας