ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Είσθε απόφοιτος της Σχολής Δοκιμών;

Κύριε διευθυντά
Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλογράμματης γραφής, ιδιαίτερα στη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων, προκαλεί, ως είναι φυσικό, εξαιτίας της απουσίας τονικών σημείων, σύγχυση στην ορθή εκφώνηση του κειμένου, κυρίως σε λέξεις με διαφορετική εκάστοτε σημασία, όπως: χώρων – χωρών, εταίρων – εταιρών, στόλων – στολών, όπλων – οπλών, νόμων – νομών, φύλων – φυλών, όρμων – ορμών, διαφόρων – διαφορών, επιτρόπων – επιτροπών, αποστόλων – αποστολών, συλλόγων – συλλογών, ενόχων – ενοχών και δεκάδες άλλες.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η ανακοίνωση της εκφωνήτριας ΜΜΕ, η οποία αναφέρθηκε στους μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκιμών(!), λάθος οφειλόμενο στον παρατονισμό, αλλά και στην άγνοια, προφανώς, της δημοσιογράφου για τη λειτουργία τριών στρατιωτικών Σχολών: Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων.

Στο ίδιο πλαίσιο υπάγεται και η έκφραση, που ακούστηκε πρόσφατα: τα μέτρα τεινούν(!) να εξομοιωθούν…, όπου το ρήμα τείνω (προτείνω, προβάλλω, στοχεύω), θεωρούμενο ως λόγιο, παρατονίστηκε, μολονότι από αυτό προέρχονται εύχρηστες, στον νεοελληνικό λόγο, λέξεις: τάση, τόνος, ταινία, τένοντας, ατενής, τεταμένος, τέτανος, τάνυσμα κ.ά.

Ενδείκνυται, συνεπώς, η χρήση της μικρογράμματης γραφής, ορθώς τονισμένης, προς αποφυγήν ανεπίτρεπτων σημασιακών ατοπημάτων.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ. φ., Ειδικός Γραμματέας της ΠΕΦ